ENJOY - LIVE - SMILE // NJUT - LEV - LE

Nu är det ett tag sedan!!
Ni som skall svänga till vänster i en rondell!! Blinka vänster innan ni kör in och inte när ni åkt över till andra avfarten bara blinka höger !! Det gör mig ARG!! Jag tror du ska rakt fram!! När jag är mitt emot i rondellen.  VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT att göra detta?
Ni som kritiserar de som sjunger  fast än vi inte är underbara artister?? Sjung ni också istället :)
Ni som kritiserar den andras lycka! Försök att vara lyckliga själva istället. Ni som kritiserar någons klädsel och utseende sluta med det genast!!
Ni som är snåla!! Sluta vara snåla. Ni som gnäller börja uppskatta istället.
Jaha en sådan dag idag :) hur eller hur så är vi på samma båt:) det enda vi kan göra är att samarbeta förnuftigt:)
NJUT - LEV - LE
//
Now it's been a while ago !!
You who should turn left in a roundabout !! Blink left before you drive in and not when you went over to the second exit just flash right !! It makes me angry !! I think you are going straight ahead !! When I am opposite the roundabout. Why is it so difficult to do this?
You who criticize those who sing even that we are not wonderful artists ?? Come on sing you to instead :)
You who criticize the other's happiness! Try to be happy youself instead. You who criticize someone's outfit and appearance STOP this right away !!
You who are grumpy !! Stop being grumpy!  Begin to appreciate instead.
Well one such day today :) how or how we are, we are on the same boat :) the only thing we can do is to cooperate sensibly :)
ENJOY - LIVE - SMILE
 
 
 
 
 

Så viktigt

DIN RÖST ÄR VIKTIG
Så viktigt att gå och rösta. Låt oss gemensamt bli stark, starkare, STARKAST
Sverige = bästa nation att leva i, VI behöver kunna ha kvar de guld värda grundvärderingar och med fasta mål sträva efter det bästa.
Kristdemokraterna har människan i fokus från start till åldrande.
DIN RÖST ÄR VIKTIG!

 

Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET? // This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?

 
 

Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET? //  This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
 
I höst kan vi ALLA vara med och lyfta fram det vi tycker är viktigast i vår vardag.
Jag vet vad jag tycker är viktigt.
Vet vi ALLA det.
Vi behöver få våra barn och unga värdera livets gåva.
Det är vi vuxna som behöver göra detta rätt.
Ja? Vem är det som kommer att kunna styra nationen när vi är äldre???
Låt oss komma ihåg vad vi odlar idag är vad blommar imorgon.
Stort ansvar vi har.

Värdig start i ödmjukhet  -  till ett värdigt slut med ödmjuk värdighet............ STORT ANSVAR.
Hur skall LIVET levas mellan start och slut.
Hur vill vi ha det.
//
This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
This fall, we can ALL be involved in highlighting what we think is most important in our everyday lives.
I know what I think is important.
Do we all know that?
We need to have our children and young people appreciate the gift of life.
We adults are who need to do this right.
Yes? Who is it that will be able to control the nation when we are older ???
Let's remember what we grow today is what blooms tomorrow.
Great responsibility we have.

Worthy start in humble - to a worthy end with humble dignity ............ GREAT RESPONSIBILITY.
How should life be lived between start and end.
How do we want it to be?