Godmorgon! Till det verkliga livet // Godmorning to real life!

Sa det igår och säger det igen! Jag vill bevara all positiva omkring mig i mig! Så väldigt viktigt 
! Jag har verkligen tagit lärdom av den hårda skolan emellanåt. Om jag inte skulle behålla det positiva omkring mig i mig!  Hur skulle det gå?
 
Sad it yesterday and saying it again ! I want to preserve all the positive around me, in me! So very important
! I really have learned from the hard school occasionally . I would not keep it together if I wouldn"the keep the positive around me, in me! How would that go ?
 

Jag bara måste :) // I just have to :)

Tillbaka till 80 talet ::) hahahaa får ju säga att det gick fortare att göra sig iordning då :) nu skall man platta sitt stora hår; )
Back to the 80 's: :) hahahaa I could say that it was quicker to make one selve prepared then :) Now need to be the big hair ; ) Hahaha
 

Så mycket människor överallt hjälp! // So much people everywhere help! //

 

Jaha nu har vi varit på köpcentret!! Jag tycker inte om köer och trängsel! Jag behärskar mig väl i vilket fall :) I början så är det ett stort kaos i hjärnan på mig som skriker!!! Bipp! Bipp! Bipp! Varför är så många här! Hahaha, jag har inget emot att ta en kaffe eller öl med vänner någonstans och mingla runt det älskar jag :) MEN! Shoppa!! Fy och fasa! Speciellt om man inte vet vart man skall leta??? Ja ja, jag skall inte klaga! Jag måste ha haft en assistent som gjorde allt detta åt mig i mitt förra liv, kan inte förklara detta annars! Det som är bra är att jag har en knapp OFF i hjärnan, jag liksom sätter denna arga känsla i karantän när det behövs, därav är jag verkligen en person som har hur mycket tålamod som helst :) och då är jag jätte trevlig också jag lovar  :) sällan någon ser mig uppjagad av sådant. Den andra biten av känslor hahahha!! Den speglar sig på mig i allt jag känner. Jag trivs med det. Nej nu räcker det om det. Barnen är lyckliga för sin kontroll och de har minglat runt lite :) nu är det dags för fotbollsträning och kaffe till mig. Ljuset är tänt och det är mörkt IGEN! Nu är dagarna korta, ja så är det i december som kommer snart, inte många timmar kvar till december, men många sekunder :)

Trevlig fridfull kväll och start på den nya veckan för alla.

VI FÅR INTE GLÖMMA ATT BEVARA ALLT POSITIVT OMKRING OSS I OSS :)

Well now we have been at the mall !! I do not like queues and crowds! I control myself well in any case :) In the beginning, it's a big chaos in MY brain in the begginng  screaming !!! Bipp! Bipp! Bipp! Why are so many people here! Hahaha, I do not mind to have a coffee or beer whith friends anywhere and mingle around that I love :) BUT! shopping!! A big horror! Especially if you do not know where to look ??? Yes, yes, I shall not complain! I must have had an assistant who did all this for me in my past life, I can not explain it otherwise! The good thing is that I have a button OFF in the brain, It kind of put this angry feeling quarantined when necessary, honestly I really am a person who has how much patience what so ever :) and then I'm really nice too, I promise :) rarely people sees me excited. The second bit of emotion hahahha !! It reflects on me in everything I do. I am comfortable with it. No, that's enough about that. The kids are happy for their control and they have mingled around a bit :) Now is the time fotfootball practice and coffee for me. The candle lights up nicelcy,  it's dark again! Now the days are short, yes it is in December, which will be soon, not many hours left until December, but many seconds :)

Nice quiet evening and a start of the new week for everyone.
WE MUST NOT FORGET TO PRESERVE everything positive around us in us :)
 PEACE AND JOY
AT THE MALL WAITING FOR?? NOTHING