Wishing a blessed Sunday to all // Välsingnad söndag önskar jag alla 💖

 
 
There is HAPPINESS  and JOY 💖 We simple need to grab hold on it and  don't let it go 💖
 υπάρχει ΕΥΤΗΧΙΑ και ΧΑΡΆ 💖 απλος πρέπει να την πιασουμε και να μην την αφήσουμε να φύγει 💖

Det finns LYCKA och GLÄDJE  💖 Vi behöver enkelt
att fånga den och inte låta det gå 💖


What can I do Right!!! // Vad kan Jag göra Rätt !!!

Do we hear what studies and follow-ups says about our children and their fear?? they have fears?? :( they only fear children should have is that there bicycle BREAK  or something!! and our task is to make them strong, healthy humans with Faith and respect for life!!! I get so upset that we contribute for fear!!! really people we have to wake up and smell the flowers :) our children should not become to be insecure , fearful adults!! we should be so ashamed. Feel that it´s not needed to mansion what we do wrong!!!! evereone know best what one need to do and change!!! We should look at the mirror and see our self and say WHAT CAN I DO RIGHT!!! not what do I do wrong??? wrong we do all the time.
Faith, Strength and Goodness
 
 
Hör vi vad studier och uppföljning säger om våra barn och deras rädsla ?? de har farhågor ?? :( De bara rädda för barn bör ha är att det cykeln går sönder eller något !! och vår uppgift är att göra dem starka, friska människor med tro och respekt för livet !!! Jag blir så upprörd över att vi bidrar till rädsla !!! verkligen människor som vi måste vakna upp och lukta på blommorna :) våra barn inte bör bli att vara osäkra, rädda vuxna !! Vi ska vara så skäms. Känner att det är inte behövt herrgård vad vi gör fel !!!! evereone vet bäst vad man behöver göra och ändra !!! Vi bör titta på spegeln och se oss själva och säga VAD KAN JAG GÖRA RÄTT !!! inte vad gör jag fel ??? fel vi gör hela tiden.
Tro, styrka och godhet
 
 
 

Haha:) vegetarian steak:)

 
 
Haha came home today and wanted to do vegetarian steaks :) made them with love! But no one else wanted to trie taste them even! !! Haaaa how should I interpret that??? The boys tasted after a while and told me that it's nooo good and I can eat them my self :) ooh well let it be like that I thought they are marvelous :) I had some stue in the freezer and made some pasta to accompany with that! ! Now I am going to have veggie burger a while! !! And yesterday we had linen soup. Have that too! ! I hope it is okey to put theese kind of food in the freezer. Have to start the magical now to clean up!!! Wooow;:) that is nooo pleasure;:) Faith Hope and Peace
 
 
:)