Jag pratar flytande svenska :) hahahha :) I speak fluent Swedish :)

Stora pojkens lärare ringde för att berätta om en incident som hände i skolan. Samtalet började som så här?? Jaha jag förmodar att du är pojkens mamma? ja visst det är jag. säger jag! Men du pratar ju flytande svenska utan brytning säger han??? hmmmm ja? det gör jag :) tycker jag??? åhhh! säger läraren? jag trodde du var nyanländ i Sverige?? jag kunde knappt hålla mig för att skratta stort!!! hahahha jag har bara bott i Sverige hela mitt liv!!!! jaha jaha säger han!!! men hallå tänkte jag?? det var ju jag som hade miljoner frågor och pratade halva klassträffen???? han måste ha förväxlat mig med den andra mamman som har en dotter i klassen??? hahahha :) sen fråga han om barnet har nämnt om vad som har hänt?? nej ?? tänkte så det knakar? och han brukar alltid säga vad som händer innan de hinner ringa? han är smart :) jaha säger läraren ni kanske inte diskuterar hemma??? nu börjar jag bli lite smått irriterad!!!! jo! det gör vi ? jaha, jaha men detta har han inte nämnt ?? vad undrar jag? om att han bråkat säger han. jaha att han har bråkat med grannpojken som är uppväxta tillsammans och bråkar lika mycket som att umgås :) det sa han igår det första han sa när han kom in!! att han har bråkat och blev sams för hundrasjutioelfte gången hahahha, Läraren tyckte inte det var roligt!!! men det gör ju inget jag är ju en nyinkommen flykting som inte kan svenska :)
 
Big boy's teacher called to tell me about an incident that happened at school. The conversation began like this ?? Well, I assume you're the boy's mother? Yes, of course I am. I say! But you're talking fluent Swedish without any accent he says ??? hmmmm yes? I do :) I think ??? AHHH!! says the teacher? I thought you were a new arrival in Sweden ?? I could hardly contain myself for NOT laugh !!! hahahha I have only lived in Sweden all my life !!!! oh well oh well, he says !!! but hey, halloooo?? it was I who had a million questions and talked half the class reunion ???? he has to confused me with the other mother who has a daughter in class ??? hahahha :) then he asked me if the child has mentioned about what happened ?? No ?? thinking like mad? and he always say what happens before they call? he is smart :) oh well the teacher says you maybe not discuss at home ??? What! we'll do that ? now Iám starting to get lightly angry! well, well, but that he has not mentioned ?? what I wonder? that he fought he says. oh!l that he has been fighting with the neighbor boy who grew up together and fighting as much as hanging out :) he said that yesterday, the first thing he said when he came in !! he has fought and became freinds again! for hundredseventelevength :) time hahahha, the teacher did not think it was funny !!! but it does not matter :) I am a a nwewly arrived refugees who can not speak Swedish :)
 
 

Jag pratar flytande svenska :) hahahha :) I speak fluent Swedish :)

Stora pojkens lärare ringde för att berätta om en incident som hände i skolan. Samtalet började som så här?? Jaha jag förmodar att du är pojkens mamma? ja visst det är jag. säger jag! Men du pratar ju flytande svenska utan brytning säger han??? hmmmm ja? det gör jag :) tycker jag??? åhhh! säger läraren? jag trodde du var nyanländ i Sverige?? jag kunde knappt hålla mig för att skratta stort!!! hahahha jag har bara bott i Sverige hela mitt liv!!!! jaha jaha säger han!!! men hallå tänkte jag?? det var ju jag som hade miljoner frågor och pratade halva klassträffen???? han måste ha förväxlat mig med den andra mamman som har en dotter i klassen??? hahahha :) sen fråga han om barnet har nämnt om vad som har hänt?? nej ?? tänkte så det knakar? och han brukar alltid säga vad som händer innan de hinner ringa? han är smart :) jaha säger läraren ni kanske inte diskuterar hemma??? nu börjar jag bli lite smått irriterad!!!! jo! det gör vi ? jaha, jaha men detta har han inte nämnt ?? vad undrar jag? om att han bråkat säger han. jaha att han har bråkat med grannpojken som är uppväxta tillsammans och bråkar lika mycket som att umgås :) det sa han igår det första han sa när han kom in!! att han har bråkat och blev sams för hundrasjutioelfte gången hahahha, Läraren tyckte inte det var roligt!!! men det gör ju inget jag är ju en nyinkommen flykting som inte kan svenska :) Big boy's teacher called to tell me about an incident that happened at school. The conversation began like this ?? Well, I assume you're the boy's mother? Yes, of course I am. I say! But you're talking fluent Swedish without any accent he says ??? hmmmm yes? I do :) I think ??? AHHH!! says the teacher? I thought you were a new arrival in Sweden ?? I could hardly contain myself for NOT laugh !!! hahahha I have only lived in Sweden all my life !!!! oh well oh well, he says !!! but hey, halloooo?? it was I who had a million questions and talked half the class reunion ???? he has to confused me with the other mother who has a daughter in class ??? hahahha :) then he asked me if the child has mentioned about what happened ?? No ?? thinking like mad? and he always say what happens before they call? he is smart :) oh well the teacher says you maybe not discuss at home ??? What! we'll do that ? now Iám starting to get lightly angry! well, well, but that he has not mentioned ?? what I wonder? that he fought he says. oh!l that he has been fighting with the neighbor boy who grew up together and fighting as much as hanging out :) he said that yesterday, the first thing he said when he came in !! he has fought and became freinds again! for hundredseventelevength :) time hahahha, the teacher did not think it was funny !!! but it does not matter :) I am a a nwewly arrived refugees who can not speak Swedish :)
 
 
 
 

idag har känslorna verkligen varit en berg och dal bana :) today, the emotions really been a roller coaster :) english is followed offcorse

idag har jag prata med ganska många personer! men 4 av dem har jag tänkt på vad de känner kanske till och med tänker? 4 olika känslor, styrkor, den med mycket sorg, en med mycket egoism och ingen empati, en som skulle kunna göra vad som helst för den han/hon älskar, en som har så mycket tro på Gud som lugnar ens sinnen bara med några så kärleksfulla ord! ja sen kan jag nog inte säga att jag inte pratar med mig själv :) så det får bli 5 väldigt olika? ja skall vi säga sinnen?
Så olika alla är? hur olika alla individer tolkar, lever och löser sin vardag? det är så intressant! hur och varför tänker vi som vi tänker? vad är det som driver oss till att göra vissa saker i vardagen? i våra beslut? är det livsavgörande om hur vi beslutar vissa saker? är det rätt eller fel? hur påverkar ett beslut vår framtid? för ja allt är ju framtid! nu har redan passerat! är det inte så?
hur bestämd skall man vara om man vill göra något nytt, ändra hur vi lever? hur många skall man ta hänsyn till? skall man påverkas av samvete? skuldkänslor? eller tycka synd om? ja väldigt mycket intryck! väldigt mycket känslor! det viktiga är att inte göra varandra illa! ta hänsyn! och leva i balans med sinne och själ! då är jag säker på att man kan leva i harmoni. Ja jag vill leva!! i kärlek och glädje! som värde i LIVET!
Tro, Kärlek, Fred! och ja tyck att jag flower power, :)

today I talk to quite a few people! but 4 of them I thought what they feel might even think? 4 different emotions, forces, one with much sadness, one with much selfishness and no empathy, one that could do anything for the person he / she loves, one who has so much faith in God that smoothes the senses just by some loving words! yes then I can not really say that I'm not talking to myself :) so there may be 5 very different? yes we say senses?
How different all are? How different all individuals interpreters, lives and solve their everyday lives? it is so interesting! how and why we think as we think? What is it that drives us to do certain things in everyday life? in our decisions? it is vital to how we decide certain things? is that right or wrong? how does a decision our future? for yes everything's future! Now has already passed! is not it like that?
how determined you must be if you want to do something new, changing the way we live? how many should be taken into account? will be affected by conscience? guilt? or pity? yes very much impression! a lot of emotions! the important thing is not to hurt each other! take into account! and living in harmony with the mind and soul! 

then I am sure that you can live in harmony. Yes, I want to live !! of love and joy! the value of life!
Faith, Love, Peace! and yes I enjoy flower power :)

 
vad säger våra ögon och leende, 
What does our eyes and smile say