My faith maybe not enough God but I want to pray and wish that you hold all close to you God. I want to learn THE FAITH IN YOU ! // Min tro kanske inte är tillräckligt Gud men jag vill be och önskar att du håller alla nära dig Gud .JAG VILL LÄRA TRO PÅ DIG !

 
Under den fridfulla Gudstjänsten så tackar jag Gud för denna dag. Och önskar med min lilla tro att Gud skall ha mina  nära och de som är långt i god hälsa..

Varje dag säger vi saker vi inte skall. Varje dag!! Vi svär! Vi gnäller!! Vi pratar illa om någon!! Vi säger nej till enkla saker? ? Tänk efter?  Behöver vi säga nej till allt vi säger nej till? Vi svarar i ilska!  Vi svarar irriterad! !
Samma stund säger en vän jag har fått cancer :(
NEJ!  ÄLSKADE VÄNNER!!
Ta vara på varandra!  Älska! ! Leta inte fel! Acceptera! ! Framför allt visa att vi älskar!
Glädjas av grannens glädje! 
Ner med egoism och att tycka synd om sig själv. HJÄRTAT har plats för många att älska på olika vis.

Kärlek till alla

During the peaceful diving liturgy  I thank God for this day. And wish with my little faith that God will have my loved ones near and far away in good health. .
Every day we say things we should not . Every day!! We swear ! We whine !! We talk bad about anyone !! We say no to the simple things ? ? Think about it? Need we say no to everything we say no to ? We respond in anger ! We answer annoyed ! !
The moment after says a friend I've got cancer :(
NO! Beloved friends !!
Take care of each other! Love ! ! Look not after wrong! Accept! ! Above all, to show that we love !
Rejoicing of the neighbor's joy!
Down with egoism and feeling sorry for oneself. The heart has place for many to love in different ways.

LOVE TO ALL
 
Αγάπη 
 

This morning's conclusion :) woman is a wonderful person :) // Morgonens slutsats :) kvinnan är en underbar människa :)


Rätt eller fel ?
En kvinna lämnar inte sin man, sin familj om hon blir behandlad med ett kärleksfull sätt?
Ja jag tror faktiskt på detta.
Bakom en stark man står alltid underbar   kvinna?
Ja jag tror faktiskt på detta.

En kvinna tänker på småsaker som förlättar dagen och ser till att ordna med detta i all tysthet för att göra allt detta förlätta.
Jag tror faktiskt på detta.

En kvinna försöker dölja vissa händelser för att hon vet att det retar upp mannen och gör detta för att undervika onödiga konflikter.
Ja jag tror på detta.

En kvinna blir stark som en man när hon behöver detta.
Ja jag tror faktiskt på detta.

En kvinna skall vara smart och vara tyst emellanåt för att hon vinner på detta.
Ja jag tror på detta.


Right or wrong ?
A woman does not leave her husband , her family if she is treated with a loving way ?
Yes , I actually believe in this .

Behind a strong man is always a great woman ?
Yes , I actually believe in this .

A woman thinks of little things that makes the day and make sure to arrange this quietly to do all this .
I actually believe this .

A woman trying to hide certain events because she knows that it angers the man and do this for unnecessary conflicts .
Yes , I believe in this .

A woman becomes stronge as a man when she needs it.
Yes , I actually believe this .

A woman should be smart and be quiet at times because she wins of it .
Yes , I believe in this .
 
 
 

Have a wonderful day :)

Good day everyone :)
Let's get a little crazy today :)
Just let goo Ooo  Sing :) dance :) laugh :) Hugh :) kiss :)
Have I forgot something :)
Ad Some more PLEASE :)