simplify life // απλοποιήσει τη ζωή // förenkla livet

Εύχομαι  σε όλους
Όσο δύσκολα περνάει κάνεις, 
μην χάvουμε την ΠΙΣΤΗ μας!
Και μην κρίνουμε κανέναν. Όλοι θα κριθούν μια μερα κάνεις δεν το αποφεύγει
 
I wish all,
As difficult someone passes, do not lose our FAITH !
And we should not judge anyone. We are all going to be judged one day no one are going to escape that

Jag önskar alla,
Trots svårigheter i livet, att inte förlora vår  TRO!
Och vi skall inte döma någon. Vi kommer alla att bli dömda när det är dags ingen kommer ifrån det.

Good pleasant evening :)
 

:) got me a lovely laugh this morning :) can only say THANK YOU GOD :) // Fick mig ett härligt skratt denna morgon :) KAN BARA SÄGA TACK GUD :)

När man upptäckt att man kopierat en text och skickar vidare???? Rätt person MEN FEL text :) Hahaha hur snurrig kan man vara ?? Ja nu är det ju så att jag skicka vidare ett recept bara !! Kan inget annat en att skratta!!! Personen undrar säkert varför den har fått ett recept på chockladmuffins med frosting på Hahaha.  Nå väl lite skall man behöva klura under dagen? ?
Men vet ni vad? Hur viktigt är det då att ha ett rent Samvete?? Tänk hur fel allt kan bli? ?
Men det finns räddning till allt!! Om man är en positiv, ödmjuk och enkel :) ja då kvittar det om man skickar fel:) ja vad kan hända? ? Att man kanske får recept på något gott :)

Tack min Gud
Ja vill lära att leva  ödmjukt och i enkelhet
Och Godmorgon härliga människor :)

Godmorgon härliga liv fastän det kan vara tufft ibland.

When you discovered that you have copied a text and pass it forward  ???? The right person but the wrong text :) Hahaha how dizzy you I can be ?? Well now it is a fact that I pass on a recipe only !! Can not do anything else then to laugh !!! The person surtenly wondering why it has been given a recipe  for chockladmuffins with frosting on Hahaha . Well then this someone has a little to figure out during the day ? ?
But you know what? How important is it to have a clean conscience ?? Imagine how wrong everything can be ? ?
But there is salvation to all !! If you are a positive , humble and simple :) well then it does not matter if you send wrong text :) what can happen? ? That one might get the recipe for something good :)

Thank you my God
I want to learn to live humbly and in simplicity

Good morning beautiful life although it may be sometimes tough
And Good morning lovely people :)
 
 

only one simple rule :) // endast en enkel regel :) // μόνο ένας κανόνας :)

Okey!! Enkla regler att följa! !

1. Titta oss själv i spegeln och kan vi då tycka vi får kritisera någon? ?? Ja då kan vi göra detta  ???? Eller???

Okey !! Simple rules to follow! !

1. Look at our self in the mirror and do we then think we can criticize somone ? ?? Yes do that then ???? Or???

Οκέι !! Απλοί κανόνες για να ακολουθούμε ! !

1. Κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και στη συνέχεια νομίζουμε  πως μπορούμε να κρίνουμε  ; ?? Ναι να το κάνουμε τότε ???? Ή ??

Haa only one simple rule :)
Haha endast en enkel regel :)
Χαχα μόνο ένας κανόνας :)