Apps that are rude in the cell phone :) // appar som är oförskämda i telefonen; )

förstår inte riktigt? ? Jag har ju en sådan app på telefonen om  min ni vet kvinnliga cykel :) cykeldagbok :) den frågar när perioden börjar hur riklig hur fattig den är !! Den sa till mig om när jag hade ägglossning :) på hur ont jag har så var appen rätt :) för en vecka sedan sa den till mig!! Nu kommer din period snart!  HALLÅÅÅÅ? ? DET HÄNDER INGET!  Om jag nu någon dag skulle råka att inte ha med skydd??? Jaaa då kommer den säkert :) Hahaha.  Då får det väll allt vara så då! ! Men vart skall jag skriva och klaga på att appen är oförskämd? ? Hmmm det måste jag klura på?? Och jag då? ? Aldrig nöjd! ! Fy skäms på mig!! När jag får den för tätt? ? Ja då klagar jag på det! ! Och nu? ? Klagar jag för att det är för länge emellan! ! Hahaha är jag lite grinig kanske? ? Nej! Det går jag aldrig med på :)
Nu måste jag ta disken :) ååå jag smälter ner massa ljus stumpar samtidigt :) i en stor skål som jag återvinner ljusblock i. Det är bra tycker jag :)

do not quite understand? ? I have such an app on the phone about my you know female cycle :) :) diary tjat asking when the period begins how rich how poor it is !! It told me when I was ovulating :) with the pain I had the app was right  :) a week ago it said to me !! Now, your having your period soon! HALLOOOO ? NOTHING IS HAPPENING! If I would forget to not having protection with me it will surtenly  come ?? Yeah that it will surely :) Hahaha. Then you get it  swell be so then! ! But where will I write and complain that the app is rude? ? Hmmm, I must think on that ?? And what about me? ? Never satisfied! ! Shame on me !! When I get it too tight? ? Yes then I complain about it! ! And now? ? I complain because it's a long time in between! ! Hahaha I'm a bit grumpy, perhaps? ? No! I never are :)
Now I have to take care of the dish :) oooh I'm melting down lot of candel stumps while I m in the kitchen :) in a large bowl that I recycle candel blocks in. That is good I think :)

A little crazy mood today phorheps:) 
 
 
 

So as the sun pierces the clouds will delight pierce grief :) // Så som solen tränger igenom molnen skall glädje tränga igenom sorg :)

Det gråa blev färgat snabbt idag :) molnen blev till sol :) vänner det är så vår själ skall vara med ! de gråa skall sakta men säkert färgas i härliga färger i regnbågens färger och lysa upp våra sinnen :)

Så som solen tränger igenom molnen skall glädje tränga igenom sorg :)  japp så är det, ingen kommer undan :) livets hårda skola som lär och fostrar oss.

Idag vill jag hitta på något? Vad det skall vara får vi vänta med att se :)  Middags maten är färdig i alla fall, det är ju underbart så gott folk då kan man verkligen hitta på något, ta med barnen någonstans,

Min arbetskollega blev lustig idag :) hon var ödmjuk :) hahaha du vet vem du är lilla duva!! Blir så glad att hon har klarat detta hahahhaha !

BEHÖVER VERKLIGEN STÄDA HEMMA åååååå varför?? Varför denna grymma verklighet.

 

The gray was dyed fast today :) clouds became to sun :) friends it is so our soul will be with ! the gray will slowly but surely dyed in beautiful colors in the rainbow colors and brighten up our minds :)

So as the sun pierces the clouds will delight pierce grief :) yep it is, nobody will escape :) life's hard school that teach and nurture us.

Today I want to find something to do ? What it should be , we must wait to see :) Dinner food is ready in any case , that's wonderful so good  people can really find something to do then , take the kids somewhere,

My colleague was amusing today :) she was humble :) hahaha you know who you are little pigeon !! So happy that she has passed this hahahhaha !

REALLY NEED TO CLEAN OUR HOME AAAAAA why ?? Why this cruel reality.

 

Started about sight and auto correction? And concluded on / with Angelina Jolie? ? How??Började om synen och auto korrektion? Och avslut om / med Angelina Jolie? ? Hur??

 
Varför är det grått ute? ?  Och varför ser jag så dåligt på nära håll ?? Haaa och auto korrektion är inte så tillförlitligt precis det  programmet vet inte vad jag vill säga haaa! ! Men jag behöver vänta lite med att ordna med åtminstone läsglasögon så här efter operationen!  Innan hamnade jag fel på bokstäver åt höger! ! Nu hamnar jag åt vänster :) kan det vara så att jag hamnar i mitten nästa gång då?  Haha! ! Dags att platta håret jag ser ut som ett troll Haaaaa! !
Om jag gör mitt hår så där fint och platt? ? Blir jag då så där vacker so den här sköna damen tro?? Eller behöver jag hårförlängning? ? Eller en ögon lins i färg? ? Ja sen är man lika vacker hehe :) skämt åt sido. Det är läppstiftet som gör allt!  Eller? ? Mmm! Så är det säkert :) :)
Äsch! ! Jag gör mitt bästa! ! Men denna dam i bild är så vacker! ! Jag tycker hon är så bra! ! Människor som hon och hennes man gör mig glad! ! Tänk vad många i ledet de hjälper med den stora familj de har skapat! ! Hatten av för Angelina och Brad! ! Men hur I hela fridens kom jag in i detta ämne nu? ?? Jag förvånar mig själv??? Eller är jag galen på riktigt? ?

Why is it gray outside? ? And why I look so bad at close range ?? Haaa and auto-correction is not as reliable exactly. what program knows what I will say, haaa! ! But I have to wait a bit to arrange at least reading glasses as follows after the surgery! Before I ended up on the wrong letters st the right! ! Now I end up left :) can it be that I end up in the middle next time then? Haha! ! Time to flaten hair, I look like a troll Haaaaa! !
If I do my hair like that nice and flat? ? Will I then look that nice as  this beautiful lady to believe ?? Or do I need the hsir extensions? ? Or an eye lens color? ? Yes then one arr as beautiful hehe :) joke to the side. It is the lipstick that does everything! Or? ? Mmm! Sure it is  :) :)
Shucks! ! I'm doing my best! ! But this lady in the picture is so beautiful! ! I think she is so good! ! People that she and her husband makes me happy! ! Imagine how many in ranks they are helping with the big family they have created! ! Hats off to Angelina and Brad! ! But how on earth I did I came into this topic now? ?? I surprised myself ??? Or am I crazy for real? ?
 
Good morning, how it might be :)
God morgon hur det en må vara :)
 
 
:)