One safe hand to hold and alot of praying ♡♡ en trygg hand att hålla och många böner ♡♡

Det är inte roligt att ha ont länge :/ det tröttar ut till och med själen! ! Vet inte riktigt vad som har hänt? ? Läkarna pratar om att en sena har brustit? Muskel brustit? ? Någon kapsel? ? Om det är något av det eller allt vet ej?? Ultraljudet visade att något är sönder säger jag :) det är tre veckor sedan jag gjorde mig illa. Magnetröntgen gjordes igår. Jag grät som ett litet barn när jag skulle in i tuneln !!!  Tycker inte om trånga ställen. Efter att de fick ta ut mig i ja lite panik!! Så sansade jag mig, med en trygg hand att hålla :) min mans :) han fick inte släppa mig 1 sekund ♡ sedan bad jag alla 20 minuter jag låg där inne!! De skall ringa pch prata om hur det ligger till snarast. Kan behöva operera snarast??? Det vet jag inte heller, men om det skall behövas sker det snarast.  Det är 3 veckor nu som har gått och jag vet att de måste göra något snarast så de kan laga det som skall lagas. Jag kan bara använda underarmen om överarmen ligger emot min kropp nära och det med smärta.Ja ja må så vara? ? Jag hoppas jag kan få min rörlighet tillbaka snart.det är det viktiga oj ! Och att smärtan skall försvinna. Rör jag armen så hugger det som djupa kvivhugg om och om igen?  Sedan känns det som om man .blöder hela tiden. Känner kallt  och jättevarmt om vartannat.

Hur det en är :) kärlek till alla ♡♡♡
♡♡♡♡♡
It's no fun to have pain for long: / it tires  out even the soul! ! Do not really know what happened? ? The doctors are talking about tendon has ruptured? Muscle has tuptured? ? Some capsule? ? If there is anything of it  yes I do not know ?? The ultrasound showed that something is reported ,:) it is 3 weeks since I hurt myself. MRI was done yesterday. I  cried like a little child when I would enter the tunel!! Do not like nattow places. After the rolled me in at first they had to take me out in a little panic !! When I calmed I entered thr tunel againI, with a safe hand to hold my husbands :) :) he could not let go for one second ♡ I stared praying the 20 minutes I was in the MRI !! The doctor shall call me to talk about how  urgent it  may need surgery ??? I do not know anything yet. if it should be necessary is done as soon as possible. It s  3 weeks now, and I know that they must do something real soon so I have the chance to be repaired. I can only use the forearm when the upper arm lies against my body close and that is eith pain. Yes yes may it be what it is ? I hope I can get my mobility back soon.That is the important oh! And that the pain will go away. when I use, exercise the arm it ferls like deep  cuts with a knife again and again? Then it feels as if its bleeding all the time. Feels cold and really hot aternetly.

However it is :) love to all ♡♡♡♡♡

 

The Hymn of Love ♡ Hymnen om Kärlek ♡ O ύμνος της αγάπης ♡

 
Hymnen om Kär lek ♡♡♡
Om jag kunde tala alla människors språk, även språket av änglar, men jag inte har kärlek till mina medmänniskor, låter mina ord som en kopparklocka eller ljudet av en cymbal.
Om jag har profetisk gåva och jag känner till alla mysterier och all kunskap i världen har, även tro att jag flytta berg, men jag ingen kärlek har, är jag ingenting.
Om jag ger alla mina saker till de fattiga, om jag ger min kropp till att brännas i eld, men jag inte kärlek har,  gör det inte mig något gott.
Den som älskar, är patienten och slag.
En som älskar är inte svartsjuk, en som älskar visar inte upp sig, eller skryter om stolthet, han har ett fin beteende, är inte egoist eller snabb härdat. Glömmer det dåliga som har gjorts honom av andra, är inte glad att se fel göras men gläds i det goda arbetet.
Den som älskar, tål allt, har förtroende i allt, är hoppfull för allt, lider (uthärdar) allt.
Kärlek kommer aldrig att upphöra att existera.
 
 
The hymn of love ♡♡♡
 If I could speak all the people’s languages, even the language of angels, but I don’t have love for my fellow people, my words sound like a copper bell or noise of a cymbal.
If I have the gift of prophecy and I am familiar to all the mysteries and all the knowledge of the world I do have, even the faith to move mountains, but I have no love, I am nothing.
 
If I give all my things to the poor, if I give my body to be burned in fire, but I don’t have love, it doesn’t do me any good.
 
The one who loves, is patient and kind.
One who loves is not jealous, one who loves is not showing off, nor take pride, has a nice behaviour, isn’t egoist or quick tempered. Forgets the bad that has been done upon him by others, is not happy seeing the wrong being done, but rejoices in the good work.
 
The one who loves, takes up with everything, takes trust in everything, is hopeful for everything, suffers (endures) everything.
Love will never cease to exist.
 
 
 ο ύμνος της αγάπης ♡♡♡
 
 Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει η σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.
Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει

What do you wish for Christmas ♡♡♡ vad önskar du till Jul ♡♡♡

 
 
Titta vad jag skall få av tomten I år ♡♡♡
Ååå! Gud det är det enda jag vill begära ♡ glädje :) mindre bekymmer :) tänk efter vad mer vill vi ha :) livet överaskar oss hela tiden! utan att fråga? ? Då vill jag inte tillföra tråkigheter eller bekymmer för någon ♡♡♡ gör det säkert dagligen!! Men det kan jag också ändra på  :)
Vad tillför avundsjuka, att missunna, att medvetet göra någon illa??? Ja det kommer ju inte med budskapet omtanke, kärlek eller glädje till någon och minst till en själv ♡♡♡
Med dessa budskap jag har fått från tomten :)
ÖNSKAR JAG ER GLÄDJE OCH MINDRE BEKYMMER ♡♡♡
VÅGA VISA ATT DU ÄLSKAR ♡♡♡

♡♡♡♡♡

Look what I will get from Santa this year ♡♡♡
AAA! God this is the only thing I want to ask ♡ joy :) less worry :) just think what more do we want in life :) life surprise us all the time! without asking? ? Then I do not want to bring bad things or concern for anyone ♡♡♡ I  sure make it dayly!! But I can also change it :)
What brings jealousy, to begrudge, to deliberately hurt anyone ??? Yes, it will not come with the message of kindness, love and joy to someone and at least one self ♡♡♡
With these messages I have received from the Santa :)
I wish you happiness and less worry ♡♡♡
DARE TO SHOW THAT YOU LOVE ♡♡♡