Simple things that makes the day wonderful :) Enkla saker som gör dagen underbar :)

Tittade på vår ena köksvägg :) tända ljus omkring oss. Blickade upp och tittade länge på den här väggen vad fin :) fridfull vägg :) kan inget en annat en att säga wooow! ! Har inte tänkt på det innan, vad vackert det är.  Mycket passande, jag pratar gärna med Jungfru Maria, Jesus mamma det är så rofyllt att göra det :) jag lovar. (Undra om jag kan säga detta högt) folk omkring mig ser mig säkert redan som udda! ! Må så vara sådan är jag ju :)
Undra om jag kan göra en egen låt??? Hmmm ?? Låter krångligt! ! Skall luska lite :)
Älska livet och din nästa :)

Looked at  one of our kitchen wall :) lighted candles around us. Looked up and looked long at this wall, how beautiful  :) :) peaceful wall, can't say anything else then wooow! ! Have not thought about it before, how beautiful it is. Very fitting, I like to talk with the Virgin Mary, Jesus' mother, it is so peaceful to do it :) I promise. (Wonder if I can say this loud) people around me see me probably already odd! ! So , I am of course :)
Wonder if I can make my own song ??? Hmmm ?? Sounds complicated! ! Should google around for answers  :)
Love life and your next :)
 
 
I want to feel life :) really feel :)
Jag vill känna livet :) riktigt känna  :)
 
 

What can I do for you today? ♡♡ Vad kan jag göra för dig idag?


Kanske en stor fråga :) men ärligt det jag kan göra är att i min bön önska dig en god dag av glädje och kärlek :) ååå tanken om att någon kanske har mig i sina böner värmer mig :) oj! Måste få rutin i att göra detta. Hur skall jag göra? ? Be för dig,  dig, och dig?? Med namn eller med ordet vänner?  Nära och kära? Man och barn är ju givet men alla andra då?? Men Gud vet väll vad jag menar? Jo det vet han. Ni vet de stunder man har så mycket att säga, att man inte vet eller har ord för det?? HAN VET!! Det är jag säker på. Ibland ber jag faktiskt genom ett helgon och Jungfru  Maria :) ja ni vet de är ju närmare Jesus de kan viska i Herrens öra om min bön. Undra om jag blir hörd? ? Hoppas .

Ta hand om varandra vi behöver det genom att visa känslor :)
♡♡♡
Maybe a big question :) but honestly what I can do is in my prayer to wish you a good day of joy and love :) oooh! The idea that someone might have me in their prayers warms me :) oh! Must make it a habit doing this. What should I do? ? Pray for you, you, and you ?? By name or by word of friends? Loved ones? Husband and  child's given but all the others ?? But God knows what I mean? Because he knows that. You know those moments when you have so much to tell that you do not know or have words for it ?? HE KNOWS!! I am sure of that. Sometimes I actually pray through the saints and the Virgin Mary :) yes you know, they're closer to Jesus they can whisper in the ear of the Lord  my prayer. Wonder if I be heard? ? I Hope .
Take care of each other, we need it by showing emotions :)
 
 

I will not whine :) I consider my self so lucky to have people around me who love me :) THANKS :) THANK YOU GOD ♡♡ Jag skall inte gnälla :) Vad lycklig lottad jag är som har människor omkring mig som älskar mig :) TACK :) TACK GUD :) ♡♡


Har varit utan bil i 10 dagar:) igår fick jag tillbaka den lagad :) haha jag måste vara ärlig det var som om jag fick min första bil :) sådan glädje. Vad har jag lärt mig av detta då? Jo! Att jag inte gnällde på att jag inte har bil  :) alltså är jag inte så bekväm av mig :) Hahaha får jag säga så om mig själv? ? Jag gör nog det :) ååå vad jag är tacksam för allt jag har :) min familj och sedan tacksamhet för att det är möjligt att ha bekvämligheter i mitt liv :) jag ger mig själv inget tillstånd att gnälla :) säger detta ifall jag skulle få för mig att bli gnällig Hahaha. 

Visa kärlek ♡ lev kärlek fullt ♡

Have been without a car for 10 days :) yesterday I got it back fixed :) haha ​​I have to be honest it was like I got my first car :) such joy. What have I learned from this then? Yes! I do not whined that I do not have a car :) then I'm not so comfortable afyer all :) Hahaha can I say that about myself? ? I will probably do it :) woow what I'm grateful for everything I have :) my family and then gratitude that it is possible to have the comforts in my life :) I give myself no permission to whine :) says this in case I would get me to become whiny Hahaha.
Show love ♡ live loving ♡