We always have solutions // Vi har alltid lösningar

 
Tanken var att göra något enkelt till efterrätt :) har aldrig gjort en kaka med färdig kakmix men hade en hemma. Haha mer enkelt kan det väll inte bli?? Trodde jag. Hmm?? Lite för länge i ugnen!!! Och vad händer?? Den smular sönder!!! Näääää! Besviken på mig själv bestämmer jag för att rädda kakan. Jag gör tårta av den haha :) det finns lösningar alltid :) jag hade vad som behövdes tyckte jag. Vispar grädde, gör vaniljkräm, hackar hasselnötter och!! Viola efter en bänk i kaos :) ja då har en tårta, som inte ser ut som tårta men har till och med maräng i :) hur den smakar vet vi ej ännu? ? Det får bli en överaskning senare.  Hehe.  Dags att göra dig iordning till kyrkan. Sol ute idag med vad lycklig jag blir fastän det är strax under 0 grader ute på natten!!! Lite kallt kanske?  må så vara. Solen ler mot oss det är nog det.
//
The idea was to make something simple for dessert :) Never made a cake with ready-made cakemix but had one at home. Haha more easily, it would not be possible ?? I thought. Hmm ?? A little too long in the oven !!! And what's happened? It get crumbles !!! Noooo! Disappointed with myself I decide to save the cake. I make another kind of cake from that haha ​​:) there are always solutions :) I had what I needed, I thought. Whisk cream, make vanilla cream, chop hazelnuts and !! Viola after a bench in chaos :) yes then have a cake that does not look like a cake but even have meringue in :) how does it taste we do not know yet? ? It may be a surprise later. Hehe Time to get prepared for the church. Sunny out today so happy I get. I' am though it's just under 0 degrees out at night !!! A little cold maybe? May it be. The sun is smiling at us that is enough.
 
 
 

Women are by nature a wonder:) Do you not agree :) // Kvinnor är av naturen ett under :) håller ni inte med :)

 
Lite bilder av min omgivning.
Högt från ovan och ända ner mirakel vi ser. Denna härliga värld vi lever i :) varje millimeter har sin mystik. Det vill jag påminna mig själv om varje dag :)
Sedan har vi alla härliga människor omkring oss med :) haaa livet är bra underbart.  Denna sol som glädjer gott, och de människor som ger oss ett gott skratt :) som till exempel. Vivvi filmar vår roliga dans alla ler med ett leende som korsar från kind till kind :) när vi svettiga och med flås i andan går bort till våra kamera kvinna! ! Vad säger hon då? ? Gia denna står på 00.00 hela tiden! !! Boooiiinnnggg!! Mina ögon som redan hade gått i kors av dansens puls åkte ett varv till i ögonloben  haahaaaa. Vivvi hade inte filmat något? ?? Efter ett gott skratt eller 2 började vi om från början, träning fick vi iallafall.
//
Some pictures of my surroundings.
High from above and beyond the miracle we see. This lovely world we live in :) Every millimeter has its mystery. I would like to remind myself of this every day :)
Then we have all the lovely people around us ti :) haaa life is good and wonderful. This sun is sharing happiness  and the people who give us a good laugh :) as for example. Vivvi she is recording  our fun dance, everybody laughs with a smile that crosses from cheek to cheek :) when we sweatie and flee in the breath go to our camera woman! ! What does she say then? ? Gia this one stands at 00.00 all the time! !! Boooiiinnnggg !! My eyes that had already crossed of the dance pulse drove a lap into the eyelob  haahaaaa. Vivvi did not film anything? ?? After a good laugh or 2, we started from the beginning, we got good excirsize at least.

Let's celebrate women and life //
Låt oss fira livet och kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's be the fourth candle here and now // Ας είμαστε το τέταρτο κερί, εδώ και τώρα // Låt oss vara det fjärde ljuset här och nu

 
Då sa fjärde ljuset med medlidande:
"Frukta inte min goda, gråt inte. Så länge jag är tänd kommer vi alltid att kunna tända de andra tre ljus ...
JAG ÄR HOPP "
Med ögonen ljusa och fulla av tårar, tog barnet ljuset av hopp och tände de andra alla ljus

Låt oss aldrig att släcka hoppet i våra hjärtan.  om tro, fred och kärlek sist men högst hoppet
//
Τότε το τέταρτο κερί είπε με συμπόνοια:
«Μη φοβάσαι καλό μου, μη κλαίς. Όσο θα είμαι εγω αναμμένο θα μπορούμε πάντα
να ξαναανάψουμε τα άλλα τρία κεριά
ΕΙΜΑΙ Ελπίδα "
Με τα μάτια φωτεινά και γεμάτα δάκρυα, το παιδί πήρε το φως της ελπίδας και ανάβει στους άλλους το φως

Ας μην σβήσουμε ποτέ την ελπίδα στις καρδιές μας. Σχετικά με την πίστη, την ειρήνη και την αγάπη και την υψηλότερη από κάθε ελπίδα

Then said the fourth light with compassion:
"Do not fear my good, do not cry. As long as I'm lit we will always be able to light the other three lights ...
I AM HOPE "
With the eyes bright and full of tears, the child took the light of hope and lighted the others all the light

Let us never quench the hope in our hearts. About faith, peace and love and highest of all hope