Sometimes it gets alot // Μερικές φορές πάει πολυ // ibland blir det mycket //

 
 
Ibland blir dagarna och nätterna  längre en förväntat. Ja till exempel: mitt i natten så hettar bilens  motorn upp. Vi stannar och kylaren läcker vatten synligt. Fyller på vatten och forsätter försiktigt. Efter att ha gjort detta flera gånger och vattnet tagit slut, kommer vi till en bensinstation, ringer sos assistans och så blir man ett pågående fall. I 38 grader med 3 timmars väntan på bärgningsbil, får 2 av oss sitta i bilen som är på ett släp och 2 av oss med mannen som kör fordonet. Vi får åka tillbaka 50 km för att komma till??? en liten platt by med en gigantisk verkstad som hade mycket jobb att göra. Forfarande lika varmt och nu kan man inte sitta någonstans nästan.  Stå och söka skugga i väntan på att det skall bli våran tur. Då kom vi in i verkstaden där det var mycket behaglig temperatur men forfarande ingenstans att sitta förutom 1 stol vi fick samsas om. Mannen fick åka upp i bilen då de lyfte den med? ja den den lyften? Vad den  nu heter och blev kvar där uppe i 1.5 timma haha! ! Hoppas han sov lite.
Varma svettiga och trötta kör vi vidare. När det är för tungt att köra måste vi hitta hotell. Efter en stund har vi ett och kommer in i rummet då alla vekligen är helt utmattade. Kan väll nämns att goggle maps är bäst i allt haha :) hur hittar hon överallt?  Go girl :)
Jag önskar alla som är ute och reser god resa och framförallt en säker. 
Hallå! ! Vart har solen tagit vägen?
Från ca. 40 grader  18 är lite skillnad.
Kilometer efter kilometer efter kilometer är vi tack och lov hemma. Alla har lagt sig men jag känner att det inte är någon idé att lägga  mig klockan har blivit 5.30 på morgonen! ! Mycket att plocka med efter att vi tömt en fullastad bil :) och när jag säger fullastad överdriver jag inte!!! Du hittar saker bakom saker och bakom den saken också jag skojar inte :) det roliga är att jag vet vart allt är?? Helt otroligt jag som har ett minne som guldfisk :) men reda i kaos oreda, det är jag skarp med.
Ja kaos är bra
Oj!! Måste dricka vatten. Är helt uttorkad! !

 //
Μερικές φορές οι ημέρες και οι νύχτες είναι πλέον αναμενόμενες. Να, για παράδειγμα: στη μέση της νύχτας ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι ζεστός. Σταματαμε και το ψυγείο διαρρέει ορατά το νερό. Γεμίζουμε   νερό και προχωράμε προσεκτικά. Αφού κάναμε αυτό αρκετές φορές και το νερό έφτασε στο τέλος, φτάσαμε σε ένα βενζινάδικο, καλώντας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια είμαστε μια συνεχιζόμενη υπόθεση. Σε 38 βαθμούς 3 ώρες περιμένοντας ένα αυτοκίνητο για να μας πάρει, δύο από μας μπορούν να καθίσουν στο αυτοκίνητο σε ένα ρυμουλκούμενο και 2 με τον κυριο που οδηγεί το όχημα. Έπρεπε να πάμε πίσω 50 χλμ για να φτάσουμε στο ??? Ενα μικρο και πλατη επίπεδενιο χωριό με ένα γιγαντιαίο εργαστήριο που είχε πολλή δουλειά να κάνει. Μέσος χρόνος εχει εξίσου ζεστη και τώρα δεν μπορούμε να καθίσουμε πουθενά. Ωρθοιοι  και αναζητώντας σκιά για την αναμονή του ταξιδιού μας. Στη συνέχεια μπήκαμε στο εργαστήριο όπου ήταν πολύ άνετη θερμοκρασία, αλλά δεν υπήρχε τίποτα για να καθίσει κάνεις  εκτός από μία καρέκλα που έπρεπε να καθησουμε αναλαξ. Ο σύζυγός μου έπρεπε να ανέβει  στο αυτοκίνητο όταν το σήκωσε; Ναι, με τον ανελκυστήρα; Αυτό πως ονομάζεται;  και έμεινε εκεί για 1,5 ώρα χαχα! ! Ελπίζω να  κοιμήθηκε λίγο.
Ζεστοι ιδρωμένοι και κουρασμένοι συνεχίζουμε. Όταν είναι πολύ βαρύ για να οδηγήσουμε, πρέπει να βρούμε ένα ξενοδοχείο. Μετά από λίγο, έχουμε ένα και μπαίνουμε στο δωμάτιο όταν όλοι είναι εξαντλημένοι. Θα μπορούσα να αναφερθώ στο ότι ο χάρτης γκουγγελ μαπς είναι καλύτερο σε όλα της  χαχα ​​:) Πώς βρίσκει παντού; είσαι και πρώτη κοπέλα μου :)
Εύχομαι σε όλους όσους ταξιδεύουν να έχουν ένα καλό ταξίδι και, πάνω απ 'όλα, ασφαλές ταξίδι.
Helloo! ! Πού πήγε ο ήλιος;
Από περίπου. 40 βαθμούς έως 18 είναι μια μικρή διαφορά.
Χιλιόμετρα μετά το χιλιόμετρο μετά το χιλιόμετρο είμαστε ευτυχώς στο σπίτι. Όλοι έχουν πάει για ύπνο, αλλά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει λογος για μένα η ωρα έχει παει 5.30 το πρωί! ! Πολλά να συμαζεψει κάποιος  αφού αδειάσουμε ένα πλήρες φορτωμένο αυτοκίνητο :) και όταν λέω πλήρης δεν υπερβάλλω !!! Θα βρείτε πράγματα πίσω από τα πράγματα και πίσω από αυτό, δεν αστειεύομαι :) Το αστείο είναι ότι ξέρω πού είναι όλα; Εξαιρετικά εκπληκτικό
Εγώ που έχω μνήμη σαν ένα χρυσόψαρο :) αλλά  στο Χάος, είμαι εξερετικη.
Ναι, το χάος είναι καλό
Ω !! Πρέπει να πειω νερό. Είμαι εντελώς αφυδατωμένη! !
//
Sometimes the days and nights are longer then expected. Yes for example: in the middle of the night the car's engine is hot. We stay and the cooler leaks water visibly. Fill up with water and proceed carefully. After doing this several times and the water has come to an end, we get to a petrol station, calling the emergency service and then we are an ongoing case. In 38 degrees with 3 hours waiting for a car to pick us up, two of us can sit in the car on a trailer and 2 of us with the man driving the vehicle. We had to go back 50 km to get to ??? A small flat town with a giant workshop that had a lot of work to do. Mean time it's  equally hot and now you can not sit anywhere. Stand and seek shadow in anticipation of our trip. Then we entered the workshop where it was very comfortable temperature but no anything to sit on addition to 1 chair we had to sampled. My husband had to got up in the car when they lifted it? Yes, that the lift? What it's called and stayed there for 1.5 hours haha! ! Hope he slept a little.
Warm sweaty and tired we continue. When it's too heavy to drive we have to find a hotel. After a while, we have one and enter the room when everyone is easily exhausted. Could well be mentioned that goggle maps are best in all haha ​​:) How does she find everywhere? Go girl :)
I wish everyone who is traveling has a good trip and, above all, a safe one.
Hello! ! Where did the sun go?
From approx. 40 degrees to 18 is a little difference.
Kilometer after kilometer after kilometer we are thankfully at home. Everybody has gone to sleep,  but I feel there is no idea for me the clock has become 5.30 in the morning! ! A lot to pick up after we empty a fully loaded car :) and when I say full I do not exaggerate !!! You'll find things behind things and behind that too, I'm not kidding :) The funny thing is that I know where everything is ?? Totally amazing O
I who have a memory like an goldfish :) but find out in Chaos, I'm sharp with that.
Yes, chaos is good
Oh!! Must drink water. Is completely dehydrated! !
 
 
 
 
 
 
 

Greece is taking CRETE with and is coming here // Grekland tar med KRETA hit

 
JÖNKÖPING 
Okey om någon månad så öppnar en Grekisk restaurang i Jönköping. En grek som kommer att ha grekisk kock i köket.
I Jönköping var det längesedan det öppnade en Grekisk restaurang. Jag önskar verkligen ägaren all lycka med sin start :) oj undra om jag får komma med idéer till invigningen :) jag har en hel del idéer :) haha men jag skall nog inte avslöja dem nu :) får först fråga snällt. Så roligt. Undra hur loggan skall se ut? Denna gång får jag göra en själv för att ha och lägga upp här, sedan kan han få göra som han vill. Hehehe. Det som är viktigt är att vi människor skall få kunna ta del av dessa smaker, härliga färska, krispiga smaker av medelhavet. Åååå tänk om man skulle kunna få ihop att man känner denna havsvind i lokalen Hmmmm?  Måste tänka :)
NEJ nu får jag allt göra någon nytta! !! Kanske!! 
Eller ta en till kaffe
Haha sköt om dig där ute.

//
In about month, a Greek restaurant in Jönköping opens. A Greek who will have Greek cook in the kitchen.
In Jönköping it was long since it opened a Greek restaurant. I really wish the owner all the luck with his start :) oh wonder if I can come up with ideas for the opening :) I have a lot of ideas :) haha ​​but I will probably not reveal them now :) First, ask questions kindly. How fun. Wondering what the log should look like? This time, I have to do one myself to have and put up here, then he can do as he wants. Hehehe. What is important is that we should be able to get to know these tastes, delicious fresh, crispy flavors of the Mediterranean. Oh think of if you could get together to have the breeze ocean wind in the restaurant? Have to think :)
NO maybe I should make something useful ! !! Perhaps!!
Or take a coffee?
Haha take care out there.
 
 

Detta lilla land som är en gåva för människan // Αυτή η μικρή χώρα που είναι δώρο για τον άνθρωπο // This small country that is a gift for humans

 
När man går ut i Grekland för en kaffe eller en drink så får man nästan alltid lite tilltugg till. Jag förundras! Detta land i kris som kämpar med näbbar och klor att leva vidare, som tjänar så lite i lön, som jobbar 10-12 timmar om dagen! De klagar men dock forsätter de! Så många unga känner sig tvungna att söka en ny framtid utomlands.  De får göra detta med egen styrka och vilja. Min fasa är att för många av generationer som är Greklands framtid behöver flytta! Vad händer med ett land som enbart kommer att kanske ha människor som närmar sig och är pensionerär?? Jag önskar detta land all tänkbara visdom att klara sig från människor som har förstört detta underbara land. De människor som vill se Greklands nedgång önskar jag de aldrig få se detta. Man ser här och nu vem och vilka som vill hjälpa eller stjälpa.
Må detta underbara land med dess människor överleva denna kris med bästa framgång den dom har varit i Grekland vet att det ör ett land som har allt.  Olyckligt nog så vill vissa se det falla! ! Varför??

//
Όταν βγαίνετε στην Ελλάδα για έναν καφέ ή για ένα ποτό, θα πάρετε πάντα μερικά σνακ. Είμαι έκπληκτη! Αυτή η χώρα σε κρίση που αγωνίζεται με ράμματα και νύχια για να ζήσει, η οποίοι βγαζουν τόσο μικρό μισθό και εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα! Παραπονούνται, αλλά συνεχίζουν! Τόσοι πολλοί νέοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναζητήσουν ένα νέο μέλλον στο εξωτερικό. Μπορούν να το κάνουν αυτό με τη δική τους δύναμη και θέληση. Η φρίκη μου είναι ότι πολλές γενιές, που είναι το μέλλον της Ελλάδας που χρειάζεται να φυγουν! Τι συμβαίνει σε μια χώρα που θα έχει μόνο άτομα που πλησιάζουν και είναι συνταξιούχοι; Εύχομαι αυτή η χωρα να εχει κάθε δυνατή σοφία για να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που έχουν καταστρέψει αυτή την υπέροχη χώρα. Οι άνθρωποι που θέλουν να δουν την παρακμή της Ελλάδας, εύχομαι ποτέ να μην το δουν αυτό. Τώρα μπορείτε να δείτε ποιος θέλει να βοηθήσει ή να κλέψει.
Εύχομαι τοσο αυτή η υπέροχη χώρα με τους ανθρώπους της να επιβιώσει αυτή την κρίση με την καλύτερη επιτυχία. Οποιος ήταν ποτέ στην Ελλάδα ξέρει ότι είναι μια χώρα που έχει τα πάντα. Δυστυχώς, ορισμένοι θέλουν να την δουν να πέφτει! ! Γιατί??

//
When you go out in Greece for a coffee or a drink you will always get some snacks. I am amazed! This country in crisis struggling with beaks and claws to live on, which earns so little salary and works 10-12 hours a day! They complain, but they continue! So many young people feel compelled to seek a new future abroad. They may do this with their own strength and will. My horror is that to many of generations, that is the future of Greece needs to move! What happens to a country that will only have people approaching and are retired? I wish this land all possible wisdom to cope with people who have ruined this wonderful country. The people who want to see Greece's decline I wish they never see this. You can now see who  wants to help or steal.
May this wonderful country with its people survive this crisis with the best success. Who ever  have been in Greece know that it's a country that has everything. Unfortunately, some wants to see it fall! ! Why??