Open our heart // Να ανοίξουμε την καρδιά μας // Öppna vårat hjärta

 
 
Tron till Gud och Guds människa går längre inte att gömma, lägga undan på en hylla och låta bli dammig! ! Om vi tycker att vår värld är bra som den är? Kan vi då bara låta den rulla vidare! Men om vi inte Tycker detta? ?? Vad kan vi göra då?
Om vi kαn tänka oss lyssna till evangeliet lite! Det som står där är verkligen enbart för vårt egna bästa. ÖDMJUKT MED FÖRSTÅELSE OCH MYCKET KÄRLEK, DET FINNS INTE PLATS FÖR det onda - svartsjuka, elakheten, egoismen. Varje år firas Jesus uppståndelse. Varför kan vi inte tro att detta är sanningen :( vad för skada kan detta gära. Varför kritiserar vi kyrkan och dess präster som har tagit åt sig denna stora uppgift
ATT LÄRA UT KÄRLEKENS HYMN!
Har vi tomhet i oss fattas GUD!
VÅGA LYSSNA LÄRA ♡♡♢

 "djup känsla av synd, sorg, ånger och varm bön för att rena våra synder".
Vi kan och har denna rätt att alltid förstå och ångra våra fel.  Ingen kan säga något annat. Om vi alla ser det så!! Då finns återigen inte plats för annat en det goda.
Låt denna Påsk som annalkas tillsammans fira detta mirakel Jesus uppståndelse för det goda för alla har den rätten att känna att vi inter själva. Det goda finns där, låt oss öppna vårt hjärta.

//
Η πίστη στον Θεό και τον Θεάνθρωπο του Θεού δεν γίνεται περαιτέρω να μηνει κρύμενει, σε ένα ράφι και να  αφήνετε να σκονίζεται ! Αν νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι μια χαρά όπως είναι; Μπορούμε να το αφήσουμε να κυλήσει όπως είναι! Αλλά αν δεν μας αρέσει αυτό; ?? Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν;
Αν μπορούμε να φανταστούμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο λίγο! Υπάρχει πραγματικά μόνο για το δικό μας καλό. ΤΑΠΕΙΝΟΣ με κατανόηση και πολύ αγάπη, δεν υπάρχει δυνατότητα και χορος για κακό - ζήλια, κακία, εγωισμό. Κάθε χρόνο γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού. Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια :( τι ζημιά αυτή θα μπορούσε να είναι. Γιατί επικρίνουμε την Εκκλησία και τους ιερείς του, οι οποίοι έχουν παρει επάνω τους αυτό το μεγάλο έργο
Διδασκαλία ΥΜΝΟΣ ΑΓΑΠΗ!
Εχουμε κενό μέσα μας λυπεί Ο Θεός!
ΝΑ ΤΟΛΜΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΝΑ  ΜΆΘΟΥΜΕ ♡♡

"βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητας, πένθος, συντριβή, μετάνοια και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών
Μπορούμε και έχουν το δικαίωμα πάντα να κατανοήσουμε και να μετανιώσουμε τα λάθη μας. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Αν όλοι το δουμε !! Στη συνέχεια, παλι δεν θα υπάρχει κανένας χώρος για τίποτα άλλο από το καλό.
Ας γίνετε αυτό το Πάσχα που πλησίαζει μαζί να γιορτάσουμε αυτό το θαύμα της ανάστασης του Ιησού για το καλό του καθένα, εχουμε το δικαίωμα να μην  αισθάνομαστε ότι ειμαστε μονοι.Το καλό υπάρχει,  ας ανοίξουμε τις καρδιές μας.

//
Faith in God and God's Son go further not to hide, put away on a shelf and leave it to dust! If we think that our world is fine as it is? Can we just let it roll on! But if we do not like this? ?? What can we do then?
If we only can imagine listening to the gospel a little! What is there is really only for our own good. HUMBLE WITH UNDERSTANDING AND MUCH LOVE, there is no capacity for evil - jealousy, malice, selfishness. Every year is  Jesus' resurrection celebrated. Why can we not believe that this is the truth :( what damage could this do. Why do we criticize the Church and its priests who have take on this great task
Teaching us the HYMN OF LOVE!
If we have emptiness in us GOD is the one who is missing
DARE TO LISTEN TO LEARN ♡♡ ♢

"Deep sense of shame, sorrow, regret and warm prayer to cleanse our sins."
We can and have the right to always understand and regret our mistakes. No one can say otherwise. If we all will see it !! Then there is again no room for another then goodness.
Let this Easter that is approaching  together celebrate this miracle of the resurrection of Jesus for the good. Everyone has the right to feel that we are not internally alone. The good is here let's open our hearts.
 
 

Let's just STOP criticizing // Låt oss bara SLUTA kritisera! !

 
 
Jag undrar hur vi människor får för oss att medvetet kritisera en annan. Vad ger oss denna rätt. Så länge vi har levt så ser vi och lever det rätta från fel. Ibland pratar vi självklart om någon annan.  Men då skall det vara fakta något som någon har gjort det diskuteras.  Att människor skadar människor! Dödar människor, stjäl! Lurar! Då är det handlingen vi pratar om INTE MÄNNISKAN!  UTOM OM HANDLINGAR! VET VI VARFÖR ?? Varför någon kan få för sig att göra sådana hemskheter. Men att vi medvetet skall prata strunt om någon och kritisera? ? Det är ren egoism och elakt.  Det kan vi ändra på! ! Tänk efter!! Det kan vi ändra på!! Istället för att prata strunt och förvränga ord kan vi istället kanske frågad oss själva? Om hur står otur människor som skadar människor har och hamnat där, vi kanske kan sätta stopp för det så gott det går.
Om vi tror på det Goda!  Kan vi GÖRA mycket gott!
Så låt oss sluta kritisera strunt om människor omkring och göra god nytta runt oss istället.

I fredens tecken Ha en underbar dag ♡♡♡

//
I wonder how people get it to consciously criticize another. What gives us this right. As long as we have lived, we see and live the right from wrong. Sometimes we're talking of course about someone else. But then it must be fact something that someone has done it discussed. That people hurt people! Killing people, stealing! Deceives! Then it's the act we're talking about not the human! EXCEPT FOR DOCUMENTS! DO WE KNOW WHY ?? Why someone might get the idea to make such horrors. But if we consciously talking nonsense about someone and criticize ? ? It is pure selfishness and evil. We can change! ! Think about it!! We can change !! Instead of talking nonsense and distort words, we may perhaps asked ourselves? About how are unlucky people that hurt people and ended up there, maybe we can put a stop to it as best qe can.
If we believe in the Good! We can do much good!
So let us stop criticizing nonsense about the people around and make good use around us instead.

In peace sign Have a wonderful day ♡♡♡
 
 

Spiritual preparation for the biggest importance of Christianity, Easter // Πνευματική προετοιμασία για τη μεγαλύτερη σημασία του Χριστιανισμού, Πάσχα // Själslig förberedelse inför den största kristendomens betydelse, Påsken

 

Jesus vandrade ut till öknen själv, han förbereder sig för att själsligt, andligt för vad som komma skulle.  Han är den som får genomlida ondskan för oss. Kan vi inte tro på att det enda syftet han var här för! Är Det GODA.
Kristendomen har inget syfte att skada eller få någon att må dåligt Respektera varandra med kärlek ödmjukt utan egoism.
Dessa 5 veckor nu under vardagar så har präster svart klädsel och Heliga bordet har svart duk. Så som under ikonerna som står nära kyrkans ingång som vi troende går fram och hedrar. På helgen har de på sig färgade, vet ni?? Varje söndag firas i Gudstjänsten Jesus uppståndelse! En dag för all  mänsklighet en glädjedag.
Den stora sorgen inför de stora händelsen en man Guds människa som kom, som  lärde oss evangeliet, som fick lida!! För vem?? Han straffades för oss!! Han pratade och in i sista andetag tog han inte tillbaka ett ord av vad han lärde ut. Utan han säger GUD förlåt dem för de vet icke vad de pratar om! !
Vi kan vara goda i all dess enkla mening!!
Tro om att det goda kan vinna, älska varandra utan baktankar,  var ödmjukt med respekt. Tacka GUD för allt omkring
Gud förlåt mig för MINA SYNDER.

//
Ο Ιησούς πήγε στην έρημο, ο ίδιος ετοιμάζεται ψυχικά, πνευματικά για το τι επρόκειτο να συμβεί. Αυτός είναι εκείνος που θα πρέπει να υποφέρει για της αμαρτίες της δικές μας, του ανθρώπου,  που δεν μπορούμε να πιστεύουμε  ότι ο μόνος σκοπός που στειλθηκαι σε μας είναι . Η καλοσύνη!
Ο Χριστιανισμός δεν έχει τίποτα για  να βλάψει ή να κάνει κάποιον να  αισθάνεται άσχημα. Να υπάρχει  σέβαζμο μεταξύ μας,  με αγάπη ταπεινά, χωρίς εγωισμό.
Αυτές οι πέντε εβδομάδες τώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έτσι ώστε ο Ιερέας φορά μαύρη στολη και η Αγία τραπεζα έχει μαύρο ύφασμα. Όσο  και  οι εικόνες που υπάρχουν  κοντά στην είσοδο του ναού, σε αυτές που εμείς οι πιστοί προσκυνουμε με τιμή. Το Σαββατοκύριακο, φορούν χρωματιστό,   ξέρετε ?? Κάθε Κυριακή γιορτάζεται στη λειτουργία  του Ιησού η ανάσταση! Μια μέρα για όλη την ανθρωπότητα μια μερα χαράς! ας την τιμάμε.
Η μεγάλη θλίψη για το μεγάλο γεγονός, ένας άνθρωπος του Θεού, ο Θεάνθρωπος που ήρθε, ο οποίος μας δίδαξε το ευαγγέλιο, ο οποίος υπέστη !! Για ποιον ?? Τιμωρήθηκε για μας !! Μίλησε και μέχρι την τελευταία του πνοή, ο ίδιος δεν έκανε πίσω ούτε λέξη από αυτό που δίδαξε. Αυτο να που είπε!! Θεέ μου να τους συγχωρήσει γιατί δεν ξέρουν τι μιλάμε! !
Μπορούμε να είμαστε καλοί και ευπρεπής με όλη την σημασία του !!
Να πιστεύουμε ότι το καλό μπορεί να κερδίσει, να αγαπάμε αλλήλους , χωρίς υστεροβουλίες, ταπεινά με σεβασμό. Δόξα τω Θεώ για τα πάντα.
Ο Θεός να με συγχωρήσει για τις αμαρτίες μου.

//
Jesus went out to the desert himself, he is preparing mentally, spiritually for what was to come. He is the one who will suffer evil for us. Can we not believe that the only purpose he was here for! Is the good.
Christianity has nothing to harm or make someone feel bad for.  Respect each other with love humbly, without selfishness.
These five weeks now during weekdays so the priests cassock are black,  and the Sacred table has black cloth. As for the icons standing near the church entrance as we believers go and honor. On the weekend, they wear colored.  You know ?? Every Sunday in divining lyturgi is celebrated in Jesus resurrection! A day for all humanity a day of joy.
The great sorrow for the great event, a man of God, man who came, who taught us the gospel, who suffered !! For who?? He was punished for us !! He spoke into the last breath, he did not take back one word of what he taught. Without saying GOD forgive them for they know not what they say! !
We can be good in all its simple sentence !!
Believe that good can win, love one another without ulterior motives, be humbly with respect. Thank GOD for everything around
God forgive me for my sins.