Hands down from christianity please // κάτω τα χέρια από την χριστιανοσυνη, σας παρακαλώ // jag ber er ta ner händerna från kristendomen

 
 
Läste en artikel idag om att de vill sätta stopp och genomföra morgonbönen Fader Vår i de Grekiska skolor. Ett Grekiskt Ortodoxt land sedan aposteln Paulus var här och predikade om kristendomen.
Den Heliga Triaden.
Blir djupt ledsen över att få människor vill sätta stopp för en sådan välsignelse.
Vad har hänt? Ett land som har, är och lever i  Ortodoxa kristna andan Värför vill en regering vilja sätta stopp för en sådan härlighet. Att få leva i Heliga Triadens tecken.
Snälla regering låt varje land ha sin tro och GREKLAND detta land har sen Kristus tid varit kristet. Stanna upp finn härligheten igen och lyft upp det sanna. Utan Kristus i våra hjärtan blir livet tomt och mörkt.

"Ortodox katolsk och apostolisk kyrka".
Läran om den heliga katolska och apostoliska (ortodoxa) kyrkan
1. Tron och tillbedjan av den Heliga Treenigheten (Fader, Son, Helige Ande)
2. Jesu Kristi gudomliga natur
3. Den mänskliga naturen av Jesus Kristus
4. Jungfru Maria hymn
5. Dyrkan av de Heliga symbolerna
6. Jesus Kristus och Jesu andra ankomst
7. De dödas uppståndelse
Alla läror ingår i  Trosbekännelsen"

//
Διαβάσα ένα άρθρο σήμερα ότι θέλουν να σταματήσουν την πρωινή προσευχή το Πατέρα Ημών στα ελληνικά σχολεία. Μια Ελληνική Ορθόδοξη χώρα από τότε που ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τον Χριστιανισμό.
Την Αγία Τριάδα.
Είμαι βαθιά λυπημένει που ανθρώποι  θέλουν να τερματίσουν μια τέτοια ευλογία.
Τι έχει συμβεί? Μια χώρα που έχει, είναι και ζει στο ορθόδοξα με χριστιανικο πνεύμα. Γιατί μια κυβέρνηση θέλει να θέσει τέλος σε μια τέτοια δόξα. Ζώντας στα σημεία του Αγίου Τριάδου.

Σας παρακαλώ κυβέρνησοις να αφήσετε κάθε χώρα να έχει την πίστη της και η ΕΛΛΑΔΑ αυτή η χώρα έχει χριστιανισμό  τον Χριστό. Σταθείτε να βρείτε ξανά τη δόξα και ανασηκώστε την αληθινή ζωή.  Χωρίς τον Χριστό στις καρδιές μας, η ζωή γίνεται κενή και σκοτεινή.

 «Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».
 Τα Δόγματα της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής (Ορθοδόξου) Εκκλησίας Επεξεργασία
1. Η πίστη και λατρεία της Αγίας Τριάδος (Πατρός, Υιού, Αγ. Πνεύματος)
2. Η θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού
3. Η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού
4. Το αειπάρθενο της Θεοτόκου
5. Η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων
6. Η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού και
7. Η Ανάσταση των νεκρών
Όλα τα Δόγματα περιλαμβάνονται στο "Σύμβολο της πίστεως" (ή "Πιστεύω")

Ο Τριαδικός Θεός 
 
//
Read an article today that they want to stop and carry out the morning prayer Our Father in the Greek schools. A Greek Orthodox country since the Apostle Paul was here preaching Christianity.
The Holy Triad.
Being deeply saddened that making people want to put an end to such a blessing.
What has happened? A country that has, is and lives in the Orthodox Christian spirit. Why does a government want to put an end to such glory. Living in the Holy Triad's Signs.

Please government let every country have their faith and GREECE this country has been in christianity since Christ. Stand up find the glory again and lift it up the true. Without Christ in our hearts, life becomes empty and dark.

"Orthodox Catholic and Apostolic Church".
The Doctrines of the Holy Catholic and Apostolic (Orthodox) Church
1. The faith and worship of the Holy Trinity (Father, Son, Holy Spirit)
2. The divine nature of Jesus Christ
3. The human nature of Jesus Christ
4. The Hymn of the Virgin Mary
5. The worship of the Holy Icons
6. The Second Coming of Jesus Christ and
7. The Resurrection of the Dead
All the Doctrines are included in the "Faith Symbol" (or "Believe")
 
 
 
 

Run, wind, feel // τρέχα, αέρα, αισθήματα // spring, vind, känslor :)

 
 
 
 Tittade åt höger och såg att jag hade frappe kvar :) icecoffe :) haha lyckan är stor. Ja som jag nämnt guldfisk :) ett varv och lika glad som första gången. Ååå vad livet är härligt om man väljer att uppskatta, ja allt!! Så enkelt :) för vi vet ju att det alltid kommer stunder då man får en käpp i hjulet och få bli stark. Så exakt därför väljer jag att vara guldfisk :) blir glädje fylld av det mesta. Låt oss inte undgå  detta. 
Mamma vart skall vi springa om en tsunami kommer?? Upp för backen säger vi föräldrar. Spring och så fort vi kan ropar vi på varandra.  Mamma varför blåser det så mycket så sent på kvällen? ? För att det kan blåsa lika mycket på dagen :) mamma varför pratar de bakom oss så högt?? För att de är gamla och hör inte varandra :) men mamma du och pappa brukar prata högre?? Vad har du att säga till ert försvar? ?? Vi har temperament! ! Mamma vad är temperament? ?? Att man reagerar på ens känslor! ! Vilka känslor? ? Blir nästa fråga? ? Arg, glad, ledsen sur :) och väldigt synligt! !
Nä nu orkar jag inte mer och kvällen är inte slut :) haha vi får gå och gömma oss för alla frågor, de tar inte slut haha
Fortsatt glädje i allt ni gör önskar jag er :)

//
Κοίταξa προς τα δεξιά και είδα ότι είχα ακόμα φράπε τι χαρα :) icecoffe :) χαχα ​​η χαρά είναι μεγάλη. Ναι, όπως εχω ανέφερει το χρυσόψαρο :) έναν κύκλο  και είμαι ευτυχής σαν να ηταν πρώτη φορά ξανα. Η ζωή είναι υπέροχη αν επιλέξετε να εκτιμήσετε, ναι όλα! Τόσο απλό :) γιατί γνωρίζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν στιγμές που θα μας δυσκολέψουν και θα πρέπει να γίνουμε δυνατή. Έτσι γι 'αυτό είναι ακριβώς γιατί επιλέγω να είμαι ένα χρυσόψαρο :) είμαι χαρούμενει τις περισσότερες φορές. Ας μην το αποφύγουμε.
Μαμά, πού θα τρέξουμε αν έρθει ένα τσουνάμι; Στο λόφο του λέμε οι γονείς. Τρεξτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε και οταν είμαστε σε θέση να καλέσουμε/φωνάξουμε δυνατά  ο ένας τον άλλο. Μαμά γιατί φυσάει τόσο πολύ αργά το βράδυ; ; Επειδή μπορεί να φυσήξει τόσο πολύ και την ημέρα :) Μαμά γιατί μιλούν πίσω μας τόσο φωναχτά ; Επειδή είναι μεγαλη και δεν ακούνε ο ένας τον άλλον :) μαμά εσυ και ο μπαμπάς συνήθως μιλάτε γωναχτα; Τι έχετε να πείτε για την υπεράσπισή σας; ??? Έχουμε ταμπεραμέντο! ! Μαμά τι είναι τεμραμεντο; ??? Οταν αντιδράς στα συναισθήματα σου! ! Τι συναισθήματα; ; Θα είναι η επόμενη ερώτηση; ; Θυμωμένος, χαρούμενος, λυπημένος γρινεια :) και όσο ορατό και φωναχτα!  Μπορείς χαχαχα; )
Τώρα δεν πρόκειται να πω πια αλλα και το βράδυ δεν έχει τελειώσει ακόμα :) χαχα ​​πρέπει να πάμε και να κρύφτουμε κάπου  να αποφυγουμε τα ερωτήματα που δεν τελείωνουν :)
Χαρά σε όλα οτι κάνεις, σας εύχομαι :)

//
Looked to the right and saw that I still had frappe left :) icecoffe :) haha ​​the joy is great. Yes, as I mentioned goldfish :) a lap and are happy as the first time. Oh what life is lovely if you choose to appreciate, yes everything !! So simple :) because we know that there will always be moments when you get a stick in the wheel and have to get strong. So for that exactly is why I choose to be a goldfish :) am joyful  most of the time. Let's not avoid this.
Mom, where shall we run if a tsunami comes ?? Up the hill we parents says . Run as fast as we can and ehen we are able call out for each other. Mommy why does it blow so much so late in the evening? ? Because it can blow as much on the day :) Mommy why are they talking behind us so high ?? Because they are old and do not hear each other :) but mom you and dad usually speak higher ?? What do you have to say to your defense? ?? We have temperament! ! Mommy what is temperament? ?? That one reacts to one's feelings! ! What feelings? ? Will the next question be? ? Angry, happy, sad sour :) and that very visible and high! !
Now I'm not going to say anymore and the evening is not over yet :) haha ​​we should go and hide and fall the questions they do not end up haha
Joy in everything you do, I wish you :)
 
 
 
 
 
 
 

You know when you remember and get happy // Ξέρεις οπότε θυμάσαι και χαίρεσαι // Du vet när du kommer ihåg och blir glad

 
Vad skall vi äta idag?? Ibland blir det si sådär väldigt mycket mat :) ni vet när man är sugen på allt och kan inte vänta på att det blir dags att äta? Man börjar äta och swooooooch!!! Proppmätt! !! Men hallå?? Jag har inte ätit allt jag ville smaka av!! Detta är ett tillfälle jag blir ARG av :) ja sådär besviken :) sätter mig proppmätt på balkongen och deppar lite då jag kom på hur fina blommor jag har omkring mig haha :) nu är jag inte deppig längre. Tar lite kort till och är så nöjd med livet. Jaaa jag vet att jag kommer bli hungrig om några timmar då får jag ju äta igen :) det kom jag på också, vad mer kan jag begära?  Med tacksamhet och glädje tycker jag allt att det är dags för kaffe, nu blev jag glad igen :)
Låt oss finna glädje i vår vardag :) det är något vi bör belöna livet med.

//
Τι θα να φάμε σήμερα; Μερικές φορές το φαγητό γίνεται πολύ φαγητό, τόσο φαγητό :) Ξέρεις τι στιγμή που θέλεις τα πάντα και δεν μπορείς να περιμένεις να είναι έτοιμο το φαγητό; αρχίζεις τρως!!! και swooooooch !!! χορτάσαμε! !! ΕΕΕΕ! τι έγινε  ?? Δεν έφαγα τα πάντα που ήθελα να δοκιμάσω! Αυτή είναι μια στιγμή που θα είμαι θυμωμένη :) ναι, τόσο απογοητευμένη :) καθισα στο μπαλκόνι και είμε σε μικρη κατάσταση απογοήτευση :) χαχαχα , όταν ομως ειδα το πόσο ωραία λουλούδια έχω γύρω μου  ​​:) δεν είμαι απογοήτευμενει πια. Βγαζω κάποιες φωτογραφίες και είμαι τόσο ευτυχισμένη με τη ζωή. Ναι,και  ξέρω ότι θα πεινάω  σε λίγες ώρες και πάλι, τότε θα φάω μια ακόμα φορά :) τι άλλο μπορώ να ζητήσω; Με ευγνωμοσύνη και χαρά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για καφέ! ! Χαίρομαι και πάλι :)
Ας βρούμε χαρά στην καθημερινή μας ζωή :) αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανταμείψουμε τη ζωή.

//
What should we eat today ?? Sometimes the food become a lot of food, so much food :) You know when you're craving everything and can not wait for it to be time to eat? You start eating and swooooooch !!! stuffed! !! But hey?? I have not eaten everything I wanted to taste !! This is a time I'll be angry :) yes, so disappointed :) puts me down on the balcony and are in a low mode for a wile, when I came to how nice flowers I have around me haha ​​:) now I'm not dull anymore. Takes some pictures and is so happy with life. Yes, I know I'll be hungry in a few hours again, then I'll eat one more time :) what more can I ask for? With gratitude and joy, I think it's time for coffe! !  I'm happy again :)
Let's find joy in our everyday life :) that's something we should reward life with.