How ready are we? Can we be worthy // πόσο έτοιμοι είμαστε? Θα μπορέσουμε να γίνουμε αντάξιοι // Hur redo är vi? Kan vi vara värdiga?

 
 
 
Nu är det 3 veckor kvar till Jesus uppståndelse. Jag ber så om att vi alla skall kunna känna av härligheten med det budskap som är. För våra fel korsfästes Jesus. Kan vi lära något? ? Ja det kan vi. Alla gör vi fel och misstag! Vi vet inte vad som är rätt eller fel ibland! Vad som är säkert är att vi alltid kommer att göra fel. Men varje gång kanske vi lär något också.  Det som är viktigast är vi behöver lära att inte kritisera andra!
När vi kritisera, försvar och ursäktar vi oss själva, lägga över våra egna ansvar över till andra, detta medför hårdhet  snarare!! Istället för att reparera det onda smärtar det mer.
Om vi inte kritiserar mjuknar själen.det är bättre att inte prata ibland och låta bli att kontrolera andra ...
Låt oss lära Guds budskap som alla apostlar har lärt ut och alla dessa helgon förklarade människor. Vi behöver inte bli munk eller nunna. Det vi behöver lära är att älska och ge, erbjuda.
//
Τώρα έχουν μεινει τρεις εβδομάδες προς την ανάσταση του Ιησού. Προσεύχομαι ότι όλοι να είναι σε θέση να αισθανθούν τη δόξα του! το μήνυμα. Εμεις φταίμε που σταυρώθηκε ο Ιησούς. Μπορούμε να μάθουμε κάτι; ; Ναι μπορούμε. Όλοι κάνουμε λάθη και σφαλματα! Δεν ξέρουμε τι είναι σωστό ή λάθος μερικές φορές! Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα κάνουμε πάντα λάθη. Αλλά κάθε φορά που θα μπορούσαμε να μάθουμε κάτι περισσότερο. Το κύριο πράγμα είναι που πρέπει να μάθουν να μην κρινουμε περισσότερα!
Οταν κατακρίνουμε, αμύνομαστε δικαιολογουμε τον εαυτό μαε, ρίχνουμε τις ευθύνες τις δικές μας στον απέναντι  και σε άλλους, γίνεται σκληρός και το κακό αντί να διορθωθεί, χειροτερεύει.
Αν δεν τον μαλώσεις, η ψυχή του μαλακώνει
Γι’ αυτό πολλές φορές ας μη μιλάμε κι ας μην ελέγχουμε τους άλλους...
Ας μάθουμε το μήνυμα του Θεού που όλοι οι αποστόλοι δίδαξαν, και όλοι οι Άγιοι μας. Δεν χρειάζεται να γίνουμε μοναχός ή μοναχή. Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να αγαπάμε και να προσφέρουμε.
//
Now it's three weeks left fo Jesus' resurrection. I pray that we all should be able to feel the glory of the message it is. For it's our fault Jesus was crucified. Can we learn anything? ? Yes we can. We all make errors and mistakes! We do not know what is right or wrong sometimes! What is certain is that we will always make mistakes. But every time we might learn something too. The main thing is we need to learn not to criticize others!
When we criticize we defense and excuse ourselves, to impose our own responsibilities over to others, this brings hardness rather !! Instead of repairing the evil that hurts more.
If we do not criticize soften the soul. It is better not to talk sometimes and stop to control others ...
Let us learn God's message through all the apostles taught, and all of those  people that declared  Saints. We do not need to become a monk or nun. What we need to learn is to love and give, offer.
 

 
 
 
 
So safe to be Greek Ortodox
 
 
 

First ice coffe FRAPPE outside // Fösta frappe ute :)

Åååå igår satt vi ute och drack frappe, ice coffe :) så underbart!  Men efter 10 minuter var jag tvungen att sätta på en jacka :) kan det vara på väg tro?? Bättre väder? ? Vi kan hoppas. Så mycket bättre det är med dags och solljus. Undra om människor som bor i varmare klimat har leende mer en i ett land som har mer kallt klimat?  Det vill jag undersöka. 

Låt oss ha en fin dag. Snart skall vi till kyrkan.

//
Aaaa yesterday, we sat outside and drank frappe, ice coffe :) so wonderful! But after 10 minutes I had to put on a jacket :) it may be on the way to think ?? Better weather? ? We can hope. How much better it is with day and sunlight. Wonder if the people who live in warmer climates have more of a smile? Then in a country that has more cold climate? Have to explore that :)

Let's have a nice day. Soon, we will go to church.
 
 
 

Congratulations Greece Nation and Orthodoxy // Ζητω Η Ελλάς και Η Ορθόδοξία // Grattis Grekland och Ortodoxin

 
 
Idag firar Grekland sin Nationaldag. En dag av firande av befrielsen och för demokrati. Efter den dagen följer hela världen demokrati. Ja kanske föresten om man seer hur världen runt om ser ut idag stämmer inte detta. Nationer kämpar för frihet hela tiden idag. Vad har gått fel!
25 Mars är en stor dag för kristendomen idag är det Jungfru Marias Bebådelse. som till  Jul ger oss  Guds son. Stor dag.
Dessa händelser går hand i hand i Grekland.De kämpade för frihet och demokratin och Guds son bebådadas. Stor härlighet.  Idag firar Grekland sin nation och Ortodoxin.
Grattis Grekland och Gud förbarma dig.
//
Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει την Εθνική Ημέρα της. Μια μέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης και της δημοκρατίας. Ου έφερε την παγκόσμια δημοκρατία. Ναι, ίσως, εάν παρατηρησουμε το πώς ο κόσμος ειναι γύρω μας σήμερα δεν είναι αλήθεια. Έθνη αγωνίζονται για την ελευθερία όλη την ώρα σήμερα. Τι έχει πάει στραβά!
25 Μάρτη είναι μια μεγάλη μέρα για τον Χριστιανισμό σήμερα είναι Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.  τα Χριστούγεννα γέννειετε Ο Υιός του Θεού. Μεγάλη ημέρα.
Τα γεγονότα αυτά πάνε χέρι-χέρι στην Ελλαδα. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία και Ευαγγελισμος της Θεοτόκου. Μεγάλη δόξα. Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει το έθνος και την Ορθοδοξία.
Ζητω Ελλάδα και ο Θεός να έχει το έλεος.
//
Today Greece celebrates its National Day. A day of celebration of the liberation and democracy. After that day, follows the world democracy. Yes perhaps, by the way if you seer how the world around looks today is not true. Nations fighting for freedom all the time today. What has gone wrong!
March 25th is a big day for Christianity today is the Virgin Mary's Annunciation. and for Christmas gives us the Son of God. Great day.
These events go hand in hand in Greece.De fought for freedom and democracy and the annunciation of Gods son . Great glory. Today Greece celebrates its nation and Orthodoxy.
Congratulations Greece and God have mercy.