I found my coffe :) jag hittade mitt kaffe :)

Joy to the world :)and halleluja for coffe :) going to drink a bucket of coffee and maybe after I should see a horror movie :) we have to be awake at midnight to pick up the oldest.
Oo this weekend I have to experiment with sweets :) I want to do something real ala Gia :) wooow operation sweet thing start tomorrow :) yes it will :)
Joy to all:)
 
Glädje till världen : ) och halleluja för coffe :) kommer att dricka en hink med kaffe och kanske efter det  att jag tittar på en skräckfilm :) vi måste vara vakna vid midnatt för plocka upp den  äldsta .
ÅÅÅ denna helg måste jag experimentera med godis :) Jag vill göra något verkligt ala Gia :) wooow operation söt sak börjar i morgon :) ja det kommer :)
Glädje till alla :)
 
My coffe time :)
Yapp there it is :)
 
 

Chocolate chip christmas cookies :)

Idag har vår stora namnsdag :) i den grekiska kalendern kan jag ju nämna!

Tänkte sådär kl. 6 på morgonen att jag kan baka något. Inte tårta, det är trist och vanligt! Då tänkte jag chocolate chip cookies :) men det är snart jul……. Hittade ett receptt på nätet, vintage chocolate chip cookies :) som blev alá Gia :) Ville ha en touch av jul också :) så blev det. Hahhaha. Tar en kaffe eller snarare 3 kaffe och börjar baka. Då ser jag att det fattas 2 dl vetemjöl!!!! Ååååå så jobbigt det blev nu! Men jag hittar något att blanda i i alla fall! Ganska kreativ måste jag säga blir jag ibland.

Tycker allt att jag är nöjd, och resultatet är uppskattat.

Grattis på namnsdagen älskade pojk  :) ja nu har jag en pappa som också har namnsdag idag en svärfar, en kusin till barnen och många vänner i grekland :) ja namn går vidare i generationer :)

Today our big boy has  name day :) in the Greek calendar, I can mention!

Thinking at 6 in the morning that I could bake something. Not cake, it is boring and plain! Then I thought chocolate chip cookies :) but it's soon Christmas ....... Found an RECIPES online, vintage chocolate chip cookies  became alá Gia  Wanted a touch of Christmas too :) so it was. Hahhaha. Take a coffee, or rather, three coffee and begins to bake. Then I see that it is missing 2 cups flour !!!! AAAAA so hard it was now! But I find something to blend in anyway! Quite creative, I must say I get sometimes.

Do everything to my satisfaction, and the result is appreciated.

Happy Name Day beloved boy :) yes now I have a father who also have name-day today, a father inlaw, a cousin of the children and many friends in Greece :) yes name go on for generations

 How great they came out // Så här fina blev de 

 Believe me to take them out from the cake pans  made me SWEAT !! // Tro mig att trä ur dem kakformarna FICK MIG ATT SVETTAS
And for us lazy? Spread the dough throughout the batter on the baking sheet and cut into squares when it´s done :)! Really comes out great! // Och för oss lata? Bre hela smeten på plåten och skär i rutor efter! Helt ok 
Lovely day to all :)
 

En vanlig dag ELLER? // a regular night OR NOT :)

Denna dag börja bra :) efter 4 timmar sömn och komma på att jag måste sy upp byxor för att ha på mig!!! hahaha :) själva optimisten gia! efter att ha försökt trä nålen med tråd i fyra miljoner sekunder :) så fixade jag byxorna! Går i väg till bilen och undrar vad det är jag trampar på som är lite mjukt! tänkte inte så mycket på det men, när jag kom till jobbet och gick till kontoret så titta jag ner och ser att byxorna är så långa? varför? woooow! biiiiippppp! jag har satt på mig fel byxor! de byxor jag så duktigt sydde upp fick jag inte på mig ens en gång!! GOD MORGON GIA!!! h ahaha! ja ja så kan det gå. gick hela dagen med att hålla upp byxorna som om jag hade på mig en långkjol :) Det är nackdelen när man har bara en färg på kläderna man äger :) i mitt fall svart! Kanske borde köpa något i en annan färg också!
Idag har det diskuterats om man och kvinna igen på hög nivå :) ingenting ändras, vi är olika, kvinnor är bäst på att att argumentera, analysera och många gånger tycka att vi inte blir förstådda :) och mannen är bäst på att inte förstå att vi tycker att vi inte blir föstådda!! hahahha. detta är i privatlivet, inom karriär så förstår männen inte att de inte blir förstådda av de flesta omkring sig medan kvinnan förstår inte att de inte förstår detta!! hur man än vrider och vänder så är detta med förstående ett stort tema.

Skall sätta mig och ta det lugnt efter att jag har gjort färdigt med att springa runt hemma, ja det blir ju aldrig färdigt haha, det kvittar hur fort jag springer,
Nu måsste jag bestämma vad jag skall göra av barnen?? de har hållt på att tjaffsa konstant i 1 timma och 40 minuter!!!! aaaaaaaa! skall man bara resa säg upp och gå ut en sväng? de kanske skärper sig om de får vara själva en liten stund :) si sådär 88 timmar???? hahahahha!de skulle jag vilja se? de vill inte vara ensama i 8 minuter, Måste se till att få på mig rätta byxor imorgon, för att jag har lite spring efter jobbet, går inte att trampa ner byxor ute :) hur löjligt ser det ut?
Funderade på lite varför jag är både morgonpigg och kvälls/natt pigg? undra om det kan bero på för mycket kaffe hela dagen? en vänninna säger att jag har adhd, nej! det kan jag inte ha! jag är grek, alla greker är hyperaktiva jämt. Undra om det finns någon bokstavskombination för en hel nation :) får nog fundera på detta en stund. ja nu skall jag varva ner på riktigt. oj! barnen har redan varvat ner :) och jag behövde inte gå hehehe!
TREVLIG KVÄLL och natt

 

This day start well :) after 4 hours sleep, and remebering that I need to sew trousers to wear !!! hahaha :) me selvesthe ptimist gia! after trying to thread the needle with the for four million seconds :) I fixed the pants! Goes away to the car and wondering what it is I stepped on that is a little soft! did not think so much about it but when I came to work and went to the office  I look down and saw that my pants are so long? why? woooow! biiiiippppp! I have put on the wrong trousers! the pants I was so proficient sewed up, I did not even put them on! !! GOOD MORNING GIA !!! hahaha! yes yes thing happens . went throughout the day to keep up the pants as if I harde wearing a long skirt :) That's the downside when I have only one color of the clothes I own :) in my case black! Perhaps I should buy something in a different color too!
Today it has been discussed about the man and woman again at a high level :) nothing changes, we are different, women are the best at arguing, analyzing, and many times find that we are not understood :) and the man is best on not understand that we do not understan  !! hahahha. 

this is the private part, in a career that men do not understand that they are not understood by most people around him, while the woman does not understand that they do not understand this !! how to twist and turn, this abot understanding is a pretty big theme.

Should sit down and take it easy after I have completed running around at home, yes it is never finished haha, it does not matter how fast I run,
Now I have todecide what I will do with the children ?? they have been argue constant for 1 hour and 40 minutes !!!! aaaaaaaa! should only go  up and go out for a walk? they might shape up if they can be alone a little while :) for about 88 hours ???? hahahahha! they'd I like to see? they do not want to be by alone for 8 minutes. Must be sure to put on right pants tomorrow, because I have a little running after work, it´s not good to step down pants out there :) how ridiculous it would look?
Wondered a bit why I am both early and evening / night spirited? wonder if it could be due to too much coffee all day? A friend of mine says I have ADHD, no! I can not have that! I am Greek, all Greeks are hyperactive evenly. Wonder if there's any letter combination for an entire nation :)' ll have to think about this for a moment. yes now I will calm down for real. Oh! the children have already slowed down :) and I did not go hehehe!
Nice evening and night

Teenagers don´t want to be on pictures :) But I don´t care :)

 
 

Took pictures on them :)