Live ! Teach! Act! Appreciate! Leva! Lära! Agera! Uppskatta!

These test analyzes on facebook comes out really good sometimes  :) yes yes I know you think it sounds ridiculous but these quotations they came up with what I think and write is taken from my mouth :) could not be better :) haha, today we have meeting at the school with special educators , etc. , it is good to have follow ups meeting . I have some questions to ask them to . standing at the fan in the kitchen and I have this bunch of lovely birds that tweets, through the tube , I hope :) that's sp lovely with sounds that sound miraculous around us . Really hope it always will be ! This marvel :) so much beauty we have around us ! ! May we be able to appreciate ! Stop! listening ! See! Feel ! Feel the beauty around! Easy and simple ! Why bother ! Let's not fuss ! Live ! Teach! Act! Appreciate!

Ibland är de här test analyserna på facebook riktigt bra :) ja ja jag vet att ni tycker det låter löjligt men de här citaten de kom upp med efter vad jag tycker och skriver är taget från mina mun :) kan inte bli bättre :) ihaha, idag har vi möte på skolan med specialpedagoger m.m det är bra med uppföljningsmöte. Jag har lite frågor att ställa med. Haha står vid fläkten i köket och jag här massa härliga fågelkvitter ur, via röret hoppas jag :) det är då underbart med ljuden som låter mirakulöst omkring en. Hoppas verkligen att den alltid ska finnas! Detta underverk :) så mycket fint vi har omkring oss! ! Må vi kunna uppskatta! Stanna upp lyssna! Se! Känn!  Känn det fina omkring!  Enkelt och simpelt! Varför krångla! Låt oss inte krångla!  Leva! Lära! Agera! Uppskatta!

Good morning :) beautiful day :)
Godmorgon :) sköna dag :)
 
 
 
 
 
 
 

So many thoughts and questions? ??? HELP! Så många tankar och så många frågor HJÄLP!!

Okey :) hur skall man få en tonåring att bestämma sig för en fritidsaktivitet? ? Fotboll?  Pingis? Simning?  Något annat jag inte kommer ihåg vad det heter ? Något med brottning var det iallafall!  Sedan har vi den andra sorten?  Kör? Scouter?  Ja han har gått på allt nu de senaste 2 månader?? Han får ha en har vi sagt till en början för att klara skolarbetet med?  Gör vi fel?? Ååå!  Barn måste sysselsätta sig? Det är en självklarhet.  Men om man behöver skärpa sig i skolan måste man det! Om det då kräver att en sport tar 3 till fyra dagar i veckan?? Då hinner man inte mer en 1 sport tycker jag!!
Vilket dilemma? ? Måste komma till en lösning? ? Ååå huvudbry!  Det tar inte slut!

Okey :) how is one to get a teenager to decide a recreational activity ? ? Football? Table tennis ? Swimming? Anything else I can not remember what it's called ? Something to with wrestling oh one more  just plain work out ! Then we have the other kind ? Choir? Scouts ? Yes , he has gone to sll now the last two months ?? He must have one for now we have said , we have to begin to cope with school work ? Are we doing wrong ?? AAA ! Children must occupy themselves ? It is a given. But if you need to focus in school wr need to prioritize school! If now it requires sport 3 to 4 days a week ?? Then there is no time for more 1sport , I think !!
What a dilemma ? ? Must come to a solution ? ? AAA headaches ! It does not end !
 
Sometimes one can't just think any more? ?? Hahaha  :)