Okey the kida´s had gulasch soup :) Barnen har ätit gulasch soppa :)

They kids had the soup and they didn´t had anything to comment about it! That means that I got good grades :) Surfed around on google again and realized on pictures that my soup looks like a gulasch soup hahahha that is my recepie, a picture of the soup, So if you ask me for a recepie that is what I´ll give a picture of the food hahahhaha. Now I have to find some recepies for some pastry. I am in that mood. The experiment mood, will update my results.
 
Barnen hade soppan och ATT de inte hade något att kommentera om det ! Det betyder att jag har fått bra betyg :) Surfade runt på Google igen och insåg på mina bilder som soppa ser ut är det en gulasch soppa hahahha Det är min recept , en bild av soppan , så om du frågar mig om ett recept Det är vad jag ska ge en bild av lhahahhade som skall göras hahahaha . Nu måste jag hitta några recept för vissa bakverk . Jag är på det humöret . Den experimentella humör , kommer jag uppdatera mina resultat .
 
The soup
 

The little guy wants gullash soup :) // lillen vill ha gullash soppa :)

do not really know if should go on Google and read a recipe ? hmmm ! or shall I go on the taste buds recorded long ago when I ate Gullash soup ?? Hahahaaa I think I was running on instinct and taste buds :) it gets a little more sport so !! likes to have surprises , it brightens the day :) do not you think ?? I will return with the results and with the children's audit on how Gullash soup will be graded :) vet inte riktigt skall jag gå in och läsa något recept? hmmm! eller skall jag gå på smaklökarna som registrerats för länge sedan då jag åt gullash soppa??Hahahaaa jag tror jag kör på instinkt och smaklökar :) det blir lite mer sport så!! tycker om att ha överaskningar, det förgyller dagen :) tycker du inte?? jag återkommer med resultat och med barnens revision om hur gullash soppan kommer att graderas :) Before gullash soup :)