simplify life // απλοποιήσει τη ζωή // förenkla livet

Εύχομαι  σε όλους
Όσο δύσκολα περνάει κάνεις, 
μην χάvουμε την ΠΙΣΤΗ μας!
Και μην κρίνουμε κανέναν. Όλοι θα κριθούν μια μερα κάνεις δεν το αποφεύγει
 
I wish all,
As difficult someone passes, do not lose our FAITH !
And we should not judge anyone. We are all going to be judged one day no one are going to escape that

Jag önskar alla,
Trots svårigheter i livet, att inte förlora vår  TRO!
Och vi skall inte döma någon. Vi kommer alla att bli dömda när det är dags ingen kommer ifrån det.

Good pleasant evening :)