Please let me become a responsible parent // snälla låt mig bli en ansvarsfull förälder!

Nu precis kom det över mig igen !!! Och det skrämmer mig! ! Våra barn förlitar sig på oss !!! Mamma och pappa!! Hjälp!! Gör jag rätt ? Gör jag fel? ? Gör jag tillräckligt? Åååå jag ber om att de skall bli bra vuxna! !! Oj!! Vilket ansvar! ! Tänk!! Barnen är till låns till de flyger / går iväg på egna ben eller vingar !! Snälla Gud låt mig vara en värdig förälder!  Jag menar att jag vill vara en värdig förälder! !
Tänder ett ljus för allas barn nu. Oj vad var detta för känsla jag fick nu??

Trevlig kväll alla. Tänd ett ljus för våra barn :)

Right Now it came over me again !!! And it scares me! ! Our children rely on us !!! Mom and dad!! Help!! Am I doing right? Am I doing wrong? ? Am I doing enough? Ooh , I pray that they will become good adults! !! Oh!! What a responsibility! ! Think!! The children are on loan until the fly / go away on their own legs or wings !! Please God let me be a worthy parent! I mean that I want to be a worthy parent! !
Light a candle for everyone's children now. Oh what was that for  feeling I got now ??
Pleasant evening everyone. Light a candle for our children :)