Simple things that makes the day wonderful :) Enkla saker som gör dagen underbar :)

Tittade på vår ena köksvägg :) tända ljus omkring oss. Blickade upp och tittade länge på den här väggen vad fin :) fridfull vägg :) kan inget en annat en att säga wooow! ! Har inte tänkt på det innan, vad vackert det är.  Mycket passande, jag pratar gärna med Jungfru Maria, Jesus mamma det är så rofyllt att göra det :) jag lovar. (Undra om jag kan säga detta högt) folk omkring mig ser mig säkert redan som udda! ! Må så vara sådan är jag ju :)
Undra om jag kan göra en egen låt??? Hmmm ?? Låter krångligt! ! Skall luska lite :)
Älska livet och din nästa :)

Looked at  one of our kitchen wall :) lighted candles around us. Looked up and looked long at this wall, how beautiful  :) :) peaceful wall, can't say anything else then wooow! ! Have not thought about it before, how beautiful it is. Very fitting, I like to talk with the Virgin Mary, Jesus' mother, it is so peaceful to do it :) I promise. (Wonder if I can say this loud) people around me see me probably already odd! ! So , I am of course :)
Wonder if I can make my own song ??? Hmmm ?? Sounds complicated! ! Should google around for answers  :)
Love life and your next :)
 
 
I want to feel life :) really feel :)
Jag vill känna livet :) riktigt känna  :)