Open our heart // Να ανοίξουμε την καρδιά μας // Öppna vårat hjärta

 
 
Tron till Gud och Guds människa går längre inte att gömma, lägga undan på en hylla och låta bli dammig! ! Om vi tycker att vår värld är bra som den är? Kan vi då bara låta den rulla vidare! Men om vi inte Tycker detta? ?? Vad kan vi göra då?
Om vi kαn tänka oss lyssna till evangeliet lite! Det som står där är verkligen enbart för vårt egna bästa. ÖDMJUKT MED FÖRSTÅELSE OCH MYCKET KÄRLEK, DET FINNS INTE PLATS FÖR det onda - svartsjuka, elakheten, egoismen. Varje år firas Jesus uppståndelse. Varför kan vi inte tro att detta är sanningen :( vad för skada kan detta gära. Varför kritiserar vi kyrkan och dess präster som har tagit åt sig denna stora uppgift
ATT LÄRA UT KÄRLEKENS HYMN!
Har vi tomhet i oss fattas GUD!
VÅGA LYSSNA LÄRA ♡♡♢

 "djup känsla av synd, sorg, ånger och varm bön för att rena våra synder".
Vi kan och har denna rätt att alltid förstå och ångra våra fel.  Ingen kan säga något annat. Om vi alla ser det så!! Då finns återigen inte plats för annat en det goda.
Låt denna Påsk som annalkas tillsammans fira detta mirakel Jesus uppståndelse för det goda för alla har den rätten att känna att vi inter själva. Det goda finns där, låt oss öppna vårt hjärta.

//
Η πίστη στον Θεό και τον Θεάνθρωπο του Θεού δεν γίνεται περαιτέρω να μηνει κρύμενει, σε ένα ράφι και να  αφήνετε να σκονίζεται ! Αν νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι μια χαρά όπως είναι; Μπορούμε να το αφήσουμε να κυλήσει όπως είναι! Αλλά αν δεν μας αρέσει αυτό; ?? Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν;
Αν μπορούμε να φανταστούμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο λίγο! Υπάρχει πραγματικά μόνο για το δικό μας καλό. ΤΑΠΕΙΝΟΣ με κατανόηση και πολύ αγάπη, δεν υπάρχει δυνατότητα και χορος για κακό - ζήλια, κακία, εγωισμό. Κάθε χρόνο γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού. Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια :( τι ζημιά αυτή θα μπορούσε να είναι. Γιατί επικρίνουμε την Εκκλησία και τους ιερείς του, οι οποίοι έχουν παρει επάνω τους αυτό το μεγάλο έργο
Διδασκαλία ΥΜΝΟΣ ΑΓΑΠΗ!
Εχουμε κενό μέσα μας λυπεί Ο Θεός!
ΝΑ ΤΟΛΜΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΝΑ  ΜΆΘΟΥΜΕ ♡♡

"βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητας, πένθος, συντριβή, μετάνοια και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών
Μπορούμε και έχουν το δικαίωμα πάντα να κατανοήσουμε και να μετανιώσουμε τα λάθη μας. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Αν όλοι το δουμε !! Στη συνέχεια, παλι δεν θα υπάρχει κανένας χώρος για τίποτα άλλο από το καλό.
Ας γίνετε αυτό το Πάσχα που πλησίαζει μαζί να γιορτάσουμε αυτό το θαύμα της ανάστασης του Ιησού για το καλό του καθένα, εχουμε το δικαίωμα να μην  αισθάνομαστε ότι ειμαστε μονοι.Το καλό υπάρχει,  ας ανοίξουμε τις καρδιές μας.

//
Faith in God and God's Son go further not to hide, put away on a shelf and leave it to dust! If we think that our world is fine as it is? Can we just let it roll on! But if we do not like this? ?? What can we do then?
If we only can imagine listening to the gospel a little! What is there is really only for our own good. HUMBLE WITH UNDERSTANDING AND MUCH LOVE, there is no capacity for evil - jealousy, malice, selfishness. Every year is  Jesus' resurrection celebrated. Why can we not believe that this is the truth :( what damage could this do. Why do we criticize the Church and its priests who have take on this great task
Teaching us the HYMN OF LOVE!
If we have emptiness in us GOD is the one who is missing
DARE TO LISTEN TO LEARN ♡♡ ♢

"Deep sense of shame, sorrow, regret and warm prayer to cleanse our sins."
We can and have the right to always understand and regret our mistakes. No one can say otherwise. If we all will see it !! Then there is again no room for another then goodness.
Let this Easter that is approaching  together celebrate this miracle of the resurrection of Jesus for the good. Everyone has the right to feel that we are not internally alone. The good is here let's open our hearts.