Never lose your faith Always someone will pray for you // Μην χάνεις πότε την πίστη σου Πάντοτε κάποιος θα προσεύχεται για σένα // Förlora aldrig din tro Alltid kommer någon att be för dig

 
Helgen som var kunde jag inte gå på Gudtjänsten. Det som glädjer mig är att jag saknade Herrens hus. Vilken styrka och glädje denna heliga stund förmedlar. Det kan jag bekräfta nu. Det har tagit mig lång tid att inse att detta ger mig sådan härlig styrka fylld med kärlek som jag är kapabel att dela av. Vi säger detta en gång till!! Dela med sig!! Hur härligt det klingar i öronen. Kan vi göra något bättre en att dela med oss  glädje och kärlek..
Jag blir så rörd. Så många människor har hjälpt till med att skänka saker till vår kyrka. Vår kyrka som började med att en man som är läkare vill bli präst också.  Vi hade tur svenska kyrkan hade en lokal som vi kan få använda, vilken glädje. Vi har stor tacksamhet. Sedan har vi sakta men säkert fått ihop så vi har det mesta för att Gudtjänsten kan bli av. Människor har skänkt allt ni kan tänka er, kors, evangelierna, ikoner,  de fina dukarna som används,  ja allt ni kan tänka er.
 Ååå Gud är stor. Varje helg så kommer människor med fika, vi kan sitta och umgås med ett bord fyllt av så mycket goda bakverk.  Ja människor är goda det är vad jag ser. Det goda i oss tack Gud för  all godhet må den alltid vinna.
//
The weekend that was, I could not go to service at church. The thing that pleases me are that I have missed the house of the Lord. What strength and joy this holy moment conveys. I can confirm that now. It has taken me a long time to realize that this gives me such great strength filled with love that I am able to share. We say this one more time !! Share!! How delightful it sounds in your ears. Can we do any better then to share the joy and love ..
I'm so touched. So many people have helped by donating items to our church. Our church began with a man who is a doctor that wants to become a priest too. We were lucky, Swedish Church had a local as we can use, what joy. We have great gratitude. Then we have slowly but surely gotten together so we have the most to serve Gods service. People have donated everything you can imagine, crosses, gospels, icons, the fine tablecloths used, everything you can imagine.
AAA God is great. Every weekend  people will bring so good bakary for coffee, we can sit and socialize with a table full of so much good pastries. Yes people are good, it's what I see. The good in us thank God for all goodness, may it always win.
 
 
This is the truth