How ready are we? Can we be worthy // πόσο έτοιμοι είμαστε? Θα μπορέσουμε να γίνουμε αντάξιοι // Hur redo är vi? Kan vi vara värdiga?

 
 
 
Nu är det 3 veckor kvar till Jesus uppståndelse. Jag ber så om att vi alla skall kunna känna av härligheten med det budskap som är. För våra fel korsfästes Jesus. Kan vi lära något? ? Ja det kan vi. Alla gör vi fel och misstag! Vi vet inte vad som är rätt eller fel ibland! Vad som är säkert är att vi alltid kommer att göra fel. Men varje gång kanske vi lär något också.  Det som är viktigast är vi behöver lära att inte kritisera andra!
När vi kritisera, försvar och ursäktar vi oss själva, lägga över våra egna ansvar över till andra, detta medför hårdhet  snarare!! Istället för att reparera det onda smärtar det mer.
Om vi inte kritiserar mjuknar själen.det är bättre att inte prata ibland och låta bli att kontrolera andra ...
Låt oss lära Guds budskap som alla apostlar har lärt ut och alla dessa helgon förklarade människor. Vi behöver inte bli munk eller nunna. Det vi behöver lära är att älska och ge, erbjuda.
//
Τώρα έχουν μεινει τρεις εβδομάδες προς την ανάσταση του Ιησού. Προσεύχομαι ότι όλοι να είναι σε θέση να αισθανθούν τη δόξα του! το μήνυμα. Εμεις φταίμε που σταυρώθηκε ο Ιησούς. Μπορούμε να μάθουμε κάτι; ; Ναι μπορούμε. Όλοι κάνουμε λάθη και σφαλματα! Δεν ξέρουμε τι είναι σωστό ή λάθος μερικές φορές! Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα κάνουμε πάντα λάθη. Αλλά κάθε φορά που θα μπορούσαμε να μάθουμε κάτι περισσότερο. Το κύριο πράγμα είναι που πρέπει να μάθουν να μην κρινουμε περισσότερα!
Οταν κατακρίνουμε, αμύνομαστε δικαιολογουμε τον εαυτό μαε, ρίχνουμε τις ευθύνες τις δικές μας στον απέναντι  και σε άλλους, γίνεται σκληρός και το κακό αντί να διορθωθεί, χειροτερεύει.
Αν δεν τον μαλώσεις, η ψυχή του μαλακώνει
Γι’ αυτό πολλές φορές ας μη μιλάμε κι ας μην ελέγχουμε τους άλλους...
Ας μάθουμε το μήνυμα του Θεού που όλοι οι αποστόλοι δίδαξαν, και όλοι οι Άγιοι μας. Δεν χρειάζεται να γίνουμε μοναχός ή μοναχή. Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να αγαπάμε και να προσφέρουμε.
//
Now it's three weeks left fo Jesus' resurrection. I pray that we all should be able to feel the glory of the message it is. For it's our fault Jesus was crucified. Can we learn anything? ? Yes we can. We all make errors and mistakes! We do not know what is right or wrong sometimes! What is certain is that we will always make mistakes. But every time we might learn something too. The main thing is we need to learn not to criticize others!
When we criticize we defense and excuse ourselves, to impose our own responsibilities over to others, this brings hardness rather !! Instead of repairing the evil that hurts more.
If we do not criticize soften the soul. It is better not to talk sometimes and stop to control others ...
Let us learn God's message through all the apostles taught, and all of those  people that declared  Saints. We do not need to become a monk or nun. What we need to learn is to love and give, offer.
 

 
 
 
 
So safe to be Greek Ortodox