Everyday trials // καθημερινές δοκιμασίες // Vardagens prövningar

 
Att vi vaknar varje dag är ett privilegium. Sedan vet vi inte vad som hända skall. Visst planer och ett schema har vi säkert alla, är det så?? låt oss fundera på detta en stund.  Vissa har inga mer planer en att de behöver komma upp enbart! Dessa människor som mår så dåligt att de inte kan förmå att klä på sig,  att ha ett arbete, ja till och med kanske inte kunna behålla sin familj.
För 2 veckor sedan tyckte jag att jag har känt en liten knöl i bröstet av och till
Bäst att ringa läkare och fick tid. På 24 timmar så har jag gjort mammografi, ultra, biopsi och punktering av en liten cysta som var benign alltså ofarlig.  Kan inte annat en tacka Gud att det inte var min tur vid detta tillfälle. Idag får jag reda på att en gammal klasskamrat har malign  ( elakartad) tumör. De skall opera bort något i bröstet och lymfkörtlar. Önskar henne all styrka och lycka i sin behandling. Ja livet är en gåva som är en gåta. Låt oss inte trötta ut själen med detaljer som tynger och skapar sorg med elände.
Vad väntar vi på ?? Att leva gåvorna tills vårt liv på denna jordiska planet är över? Eller vara dyster, bitter oförlåtlig utan ödmjukhet. Vi tar inget annat med en våra handlingar vi har utfört under vår livslängd.
Kärlek och glädje till alla önskar jag och de som har sin tro att inte släppa den.

//
Το ότι ξυπνούμε καθημερινά είναι ένα προνόμιο. Πότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Σίγουρα σχέδια και ένα πρόγραμμα έχουμε όλοι, είναι έτσι; Ας σκεφτούμε για λίγο. Μερικοί δεν έχουν περισσότερα σχέδια από ότι πρέπει να σηκωθουν από το κρεβάτι τους! Αυτοί  άνθρωποι που αισθάνονται τόσο άσχημα που δεν μπορούν να ντυθούν, να μην έχουν δουλειά, ίσως ακόμη και να μην μπορούν να κρατήσουν την οικογένειά τους.
Πριν 2 εβδομάδες θυμήθηκα ξανα ότι είχα ένα μικρό κόμπο στο στήθος μου που το αισθάνθηκα λιγο καιρό.
Καλύτερα να κλείσω ώρα σε γιατρό και να πάρω ραντεβού. Σε 24 ώρες έχω κάνει μαστογραφία, υπερηχογραφία, βιοψία και παρακέντηση μιας μικρής κύστεως που ήταν καλοήθεις έτσι ακίνδυνη. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω το Θεό αρκετά που δεν ήταν η σειρά μου αυτή τη στιγμή. Σήμερα ανακαλύπτω ότι μια παλια συμμαθητρια έχει κακοήθεις όγκο. Πρόκειται να την κάνουν επέμβαση θα αφαιρεσουν κάτι στο στήθος και στους λεμφαδένες. Της εύχομαι  όλο τη δύναμη και επιτυχία στης θεραπείας της. Ναι, η ζωή είναι ένα δώρο που είναι ένα μυστήριο. Ας μην κουράσουμε την ψυχή με λεπτομέρειες που ζυγίζουν και δημιουργούν τη θλίψη με τη δυστυχία.
Τι περιμένουμε? Να ζήσουμε τα δώρα μέχρι να τελειώσει η ζωή μας σε αυτόν τον επίγειο πλανήτη; Ή να είναι ζοφερή, πικρή ανεξάντλητη χωρίς ταπεινότητα. Δεν παίρνουμε τίποτα άλλο μαζί μας, παρά μόνον τις πράξεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Αγάπη και χαρά σε όλος εύχομαι, και όσοι έχουν πίστη μην την αφήσουμε
 
//
That we wake up every day is a privilege. Then we do not know what's going to happen. Sure plans and a schedule, we certainly have everyone, is it so ?? Let's consider this for a while. Some have no more plans than that they need to come up by them self! These people who feel so bad that they can not get dressed, not have a job, maybe even unable to keep their family.
2 weeks ago I thought I had a small knot in my breast that I felt now and then.
Best to call a doctor and get an appointment. In 24 hours I have done mammography, ultra, biopsy and puncture of a small cyst that was benign thus harmless. Can not thank God enough that it was not my turn at this time. Today I find out that an old classmate has malignant (malignant) tumor. They are going to operate something in the chest and lymph nodes. Wishing her all the strength and success  in her treatment. Yes, life is a gift that is a mystery. Let's not tire the soul with details that weigh and create sadness with misery.
What are we waiting for? To live the gifts until our life on this earthly planet is over? Or be gloomy, bitter inexhaustible without humility. We do not take anything else with us  then our actions we have performed during our lifetime.

Love and joy to all I wish and those who have faith do not let it go .