Nu är det kväll :) undra när vi skall sova idag :) evening and wonder when I will go to sleep :)

Nu är det kväll :)  Haa mina fötter har svullnat! !! Hjälp! ! Jag har stått mesta delen av dagen, men suttit ner nu i 2 timmar och känner att fötterna är så svullna av vätska att det gör ont att böja:) men ser att det går över fort! ! Undra om jag orkar hänga tvätt? ? Eller duscha? ? Haha jag vet att jag kommer att göra både och :) Idag har jag haft konversation med en kvinna :) och ja vi har kommit överens om att män inte tänker alls som kvinnor! ! Eller bearbetar saker på likvärdiga sätt :) Ännu en gång konstaterande :)
 
The night is fallen :) Haa my feet are swollen ! !! Help! ! I have been standing up  most of the day , but sat down now for  2 hours and feel that my feet are so swollen with fluid that it hurts to bend :) but seeing that it goes away  fast! ! Wonder if I can hang laundry ? ? Or shower? ? Haha I know I'm going to do both :) Today I had a conversation with a woman :) And yes , we have agreed that men do not think at all as women! ! Or process things in equivalent ways :) Once again it is confirmed :)
 
Eveningface :)