Good evening / day Kings // Καλήν εσπέραν / ημερα άρχοντες // God kväll / dag kungar

 
Nu snart är detta år slut.....vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit i vår vardag??
Ja det är ju inte något konstigt?? Tiden går och går hela tiden... det finns inget stopp.
Vad kan vi göra? Det vi kan göra är ATT HA ÖDMJUKHET att bry oss, att älska, dela, leva.
Så hallå där ute. Släng bort egoismen, ta fram ödmjukheten och känn efter. Vad kan gå fel?? Det som kan gå rätt är att när egoism, avundsjuka, elaka tankar om varandra inte tar plats kan de faktiskt försvinna:) ja som jag säger kanske lite för ofta. När Goda tankar fyller själen, hjärtat finns det inte plats för elakheter:)
Ta hand om varandra säg att du älskar, säg att du kan glädjas för varandra:) kan vi göra detta har vi gett oss själva den bästa gåvan som finns att få.
Önskar alla om 36 timmar ett underbart Gott Nytt År i ödmjukhetens anda

//
Τώρα σύντομα αυτό το ετος τελειώνει ..... τι κάναμε; Τι έχουμε πετύχει στην καθημερινότητά μας;
Ναι, αυτό δεν είναι περίεργο πράγμα; Ο χρόνος πηγαίνει και πηγαίνει όλη την ώρα ... δεν υπάρχει στάση.
Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ταπείνωση για να φροντίζουμε, να αγαπάμε, να μοιραζόμαστε, να ζούμε.
Χαιρετίσματα σε όλους εκεί έξω. Πετάξτε τον εγωισμό, δημιουργήστε ταπείνωση και αίσθηση. Τι μπορεί να πάει στραβά; Αυτό που μπορεί να γίνει σωστά είναι ότι όταν ο εγωισμός, η ζηλια, η κακές σκέψεις για τον άλλον δεν λαμβάνουν χώρο, μπορούν πραγματικά να εξαφανιστούν :) ναι, όπως πολύ συχνά λέω. Όταν καλές σκέψεις γεμίζουν την ψυχή, την καρδιά δεν υπάρχει τόπος για το κακό :)
Φροντίστε ο ένας τον άλλον να λέτε ότι αγαπάτε, λέτε ότι μπορείτε να είστε ευχαριστημένοι ο ένας για τον άλλον :) Μπορούμε να το κάνουμε αυτό έχουμε δώσει τον εαυτό μας το καλύτερο δώρο που είναι διαθέσιμο.
Επιθυμώντας σε όλους σε 36 ώρες ένα υπέροχο Ευτυχισμένο  Νέο Έτος στο πνεύμα της ταπεινότητας.

//
Now soon this year is over ..... what have we done? What have we achieved in our everyday lives ??
Yes, that's not a strange thing ?? Time goes and goes all the time ... there is no stop.
What can we do? What we can do is TO HAVE HUMBLENESS to care, to love, share, live.
So hello out there. Throw away the egoism, create humble and feel. What can go wrong ?? What can go right is that when selfish, jealous, bad thoughts about each other do not take place, they can actually disappear :) yes, as I may say a little too often. When good thoughts fill the soul, the heart there is no place for evil :)
Take care of each other say you love, say you can be happy for each other :) Can we do this we have given ourselves the best gift available.
Wishing everyone in 36 hours a wonderful Happy New Year in the spirit of humble.