Do we have an guardian Angel? // har vi en skyddsängel? ?

Do we have an angel watching over us :) I'm very sure :) Just think how many times we have all been close to ???? Nasty stuff ?? Ohh and horror when you think about it ! So what about  the guardian angel ? ? Absolutely sure that it is so ! As a child, then? Children have a guardian angel :) then they have parents who will protect them ; ) Double guards :) but then there are the parents who do not protect their children :( so horrible ! !  they should have dual angels? ? Or ? ? Or do we as humans take a step and help ! ! So it must be! ! it must be !
But?? We adults are children to :)  are we left with double guardian angel ? ? Hmm ?? Or is it the 18 year limit on that ? ?
Now I got thoughts again ??? Yeah you know, a headache !
Must see to come to the doctor today! Seeing strange in the operated eye ?? And later in the day physiotherapist. So today I should have double check up! !

Har vi en ängel som vakar över oss:) det är jag väldigt säker på :) tänk hur Många gånger alla har varit nära till ???? Otäcka saker ?? Fy och fasa när man Tänker på det!  Så det där med änglavakt? ? Helt säker på att det är så!  Som barn då? Barn har änglavakt :) sedan har de föräldrar som skyddar dem med; ) dubbla vakter :) men sedan finns det föräldrar som inte skyddar sina barn :( så hemskt! ! Då borde de ha dubbla änglar? ? Eller? ? Eller måste vi som människa ta ett steg och hjälpa! ! Så måste det vara! ! Det måste det!!
Men?? Vi vuxna är ju barn med :) har vi kvar dubbel änglavakt? ? Hmm ?? Eller är det 18 årsgräns på det? ?
Ny har jag fått mina funderingar igen ??? Ja ni vet huvudbry! ! Måste se till att komma till läkare idag! Ser konstigt i det opererade ögat?? Och senare på dagen sjukgymnast.  Så idag har jag service! !
 
Good morning and good day all day :)
God morgon och goddag hela dagen :)