I am angry :/ hmmmmm // jag är arg :/

Men varför kan jag inte ångra ett kommando i telefonen när jag skriver! !! @@@@@Aaaaaa! Hjälp! ! Jag som hade skrivit om min sockerkaka! ! Om mina 3 grytor på spisen! ! Biiipppp Biiiipppp! ! Jag vill kunna ångra delete! ! :) så oförskämt! !
Ja ja jag får väll vara arg ett tag! !


But why can not I undo a command into the phone as I write ! !! @@@@@ Aaaaaa ! Help! ! I had written about my cake ! ! About my 3 pots on the stove ! ! Biiipppp Biiiipppp ! ! I want to undo the delete ! ! :) So rude ! !
Yes yes  get to be angry for a while ! !
 

But my cake looks good :)
Men kakan ser  bra ut :)
 
The cake is good ;)
Kakan är god :)
 
I feel fooled by the delete monster :/
Jag känner mig dum av delete knappen :/