Skall man se sig om ett annat arbete // should one look around for another jobb?

Kommer man till en punkt i livet för förändringar? Hemmet och privatlivet jobbar man med konstant. Men arbete är man beroende av på en annan nivå.  En precis lika viktig i livet som privatlivet.  Skall man se sig om att göra en förändring i arbetslivet? Man måste då gå från arbete till arbete.  Utan arbete klarar man inte sig.  Men ibland känner jag att man tas förgivet på arbetet. Så skall det inte vara! Är det dags då att se sig om öppna vyarna?  Ja det kanske är så?  Det man måste våga komma över är då det som är lite skrämmande. Att en själv intw kan bestämma alltid om hur ens tjänst skall spegla sig!  Skall jag våga ta risken att gå vidare och göra något nytt?? Hmmm har inte gått högskola så där faller många arbeten bort!  Tycker verkligen att detta med högskola är ett ämne som tar över hur människor skall leva och arbeta.  Alla kan inte gå högskola!  Nej!  Varför tänker jag på sådant nu på morgonen? ? Måste iväg till jobbet :) så detta får jag verkligen komma hem och analysera sedan. Skall nog hinna med lite kaffe till innan jag åker :)  mer huvudbry! Vad skall jag titta runt på och arbeta med tro? 
 
 
You come to a point in life to change? The home and the privacy you work with constant. But working alone, it is dependent on another level. A just as important in life as privacy. should see about making a change in your work life? You then have to go from work to work. Without the work one person is not in one peac  . But sometimes I feel that  I m taken for granted at work. So shall it not be! Is it time then to look for new challenges in life? it  mabe is so? It must have the courage to get over that thought even if  it is a little scary. That itself can not determine always about how ones work mirror themselves! I will dare to take the risk to go ahead and do something new ?? Hmmm have not gone college so there fall many jobs away! Really like this with the college is a topic that is taking over the way people will live and work. Everyone can not go college! No! Why do I think of these things in the morning? ? Must leave for work :) so when I get home I really  have to analyze. Should be enough time for some coffee before I leave :) more headaches! What shall  I look around and work with then?
Before work face :)