I have something important to say from the deep of my hart // jag har något viktigt att säga från djupet av mitt hjärta

 
Look behind you with thankfulness , around your with faith ,forward with hope 💖 Κοίταζε πίσω σου με ευχαριστία, γύρω σου με πίστη, εμπρός σου με ελπίδα 💖 Titta bakom dig med tacksamhet , runt dig med tro , framåt med hopp 💖