ENJOY - LIVE - SMILE // NJUT - LEV - LE

Nu är det ett tag sedan!!
Ni som skall svänga till vänster i en rondell!! Blinka vänster innan ni kör in och inte när ni åkt över till andra avfarten bara blinka höger !! Det gör mig ARG!! Jag tror du ska rakt fram!! När jag är mitt emot i rondellen.  VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT att göra detta?
Ni som kritiserar de som sjunger  fast än vi inte är underbara artister?? Sjung ni också istället :)
Ni som kritiserar den andras lycka! Försök att vara lyckliga själva istället. Ni som kritiserar någons klädsel och utseende sluta med det genast!!
Ni som är snåla!! Sluta vara snåla. Ni som gnäller börja uppskatta istället.
Jaha en sådan dag idag :) hur eller hur så är vi på samma båt:) det enda vi kan göra är att samarbeta förnuftigt:)
NJUT - LEV - LE
//
Now it's been a while ago !!
You who should turn left in a roundabout !! Blink left before you drive in and not when you went over to the second exit just flash right !! It makes me angry !! I think you are going straight ahead !! When I am opposite the roundabout. Why is it so difficult to do this?
You who criticize those who sing even that we are not wonderful artists ?? Come on sing you to instead :)
You who criticize the other's happiness! Try to be happy youself instead. You who criticize someone's outfit and appearance STOP this right away !!
You who are grumpy !! Stop being grumpy!  Begin to appreciate instead.
Well one such day today :) how or how we are, we are on the same boat :) the only thing we can do is to cooperate sensibly :)
ENJOY - LIVE - SMILE