My faith maybe not enough God but I want to pray and wish that you hold all close to you God. I want to learn THE FAITH IN YOU ! // Min tro kanske inte är tillräckligt Gud men jag vill be och önskar att du håller alla nära dig Gud .JAG VILL LÄRA TRO PÅ DIG !

 
Under den fridfulla Gudstjänsten så tackar jag Gud för denna dag. Och önskar med min lilla tro att Gud skall ha mina  nära och de som är långt i god hälsa..

Varje dag säger vi saker vi inte skall. Varje dag!! Vi svär! Vi gnäller!! Vi pratar illa om någon!! Vi säger nej till enkla saker? ? Tänk efter?  Behöver vi säga nej till allt vi säger nej till? Vi svarar i ilska!  Vi svarar irriterad! !
Samma stund säger en vän jag har fått cancer :(
NEJ!  ÄLSKADE VÄNNER!!
Ta vara på varandra!  Älska! ! Leta inte fel! Acceptera! ! Framför allt visa att vi älskar!
Glädjas av grannens glädje! 
Ner med egoism och att tycka synd om sig själv. HJÄRTAT har plats för många att älska på olika vis.

Kärlek till alla

During the peaceful diving liturgy  I thank God for this day. And wish with my little faith that God will have my loved ones near and far away in good health. .
Every day we say things we should not . Every day!! We swear ! We whine !! We talk bad about anyone !! We say no to the simple things ? ? Think about it? Need we say no to everything we say no to ? We respond in anger ! We answer annoyed ! !
The moment after says a friend I've got cancer :(
NO! Beloved friends !!
Take care of each other! Love ! ! Look not after wrong! Accept! ! Above all, to show that we love !
Rejoicing of the neighbor's joy!
Down with egoism and feeling sorry for oneself. The heart has place for many to love in different ways.

LOVE TO ALL
 
Αγάπη