600 000 people in peaceful demonstration, I salut them // 600 00 människor i en fridfull demonstration, jag tar av hatten för dem.

Follow a little story efter ny writing please
//
Följ en liten historia efter mitt skrivande är du snäll.
 
Jag blir så förvånad när jag ser att människor som kan samla ihop sig, organisera upp en sådan stor demonstration de brinner för i all tysthet och i ett fredligt lugn. Det kvittar i vilken nation egentligen. Nu är det dock Grekland jag pratar om. Detta omtalade namn Makedonien som många kanske tycker..... Vad är det de bråkar om???? Är inte så simpelt för de som lever i den regionen (nationen). Varför skall vissa helt plötsligt kunna skriva om historia.  Nu går det djupare en bara namnet Makedonien. De som vill heta så och har fått detta av nationer som inte lever i Grekland tillåter också i detta fall att säga att vissa härskare son har funnits och är skrivna i historien helt plötsligt inte är Greker???? Vi vänder på allt. Tänk på vilken nation du lever i och härstammar ifrån. En dag när du vaknar så heter grannlandet med samma namn som ditt landskap och att er historiske härskare helt plötsligt inte är från din nation! Utan grannlandets. De bygger upp statyer, döper om flygplatsen, gator och torg och säger denna härskare är från vår nation???
Ja om det är så lätt att ändra och radera historia?? Då vill jag vara härskare av Monaco. Men jag döper om en bit av Italien till Monaco bara för att jag vill.
Undra om. Det skulle gå igenom.

//
I am so surprised when I see that people who can gather together, organize such a great demonstration they burn for in peace and quiet. It does not matter in what nation actually. Now, however, Greece is the one I m talking about. This mention of Macedonia, as many may think ..... What are they bothering about ???? Is not that simple for those living in that region (the nation). Why should some people suddenly be able to rewrite  history. Now it's deeper the the name  Macedonia. Nations around declare that its possible actually to do this! who by the way do not live in Greece also allow in this case to say that some ruler has existed and is written in history suddenly are not Greeks ???? We turn everything around. Think about which nation you live in and arr from. One day when you wake up, your neighbor's name is the same name as your landscape, and your historical ruler is suddenly not from your nation! Instead  the neighboring country. They build statues, baptize the airport, streets and squares and say this ruler is from our nation ???
Yes if it's so easy to change and delete history ?? Then I want to be ruler of Monaco. But I renounce a piece of Italy to Monaco just because I want to.
Wonder if It would go through.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pictures and text I took from a video
Of
Greek high definition