Morning thoughts; ) morgon tankar :)

Idag vill jag börja tänka på vad jag skall baka till lördag :) nu fyller vår stora 14 år :) tiden går fort?  Varje kväll eller natt då jag innan jag lägger mig, går och ser till att barnen har sitt täcke över sig (så de inte fryser)  gör korstecknet över dem, och önskar att de alltid skall vara friska. Undrar jag om jag gör tillräckligt rätt för dem?? Ja! så de skall kunna bli trygga och starka människor?  Att allt skall gå bra för dem. Gör vi tillräckligt rätt med våra barn? ? Jag viskar att jag älskar dem och går och lägger mig.  Undra om de hör att jag älskar dem när de sover?  Jag vill att det är så :)
Ja tiden går fort och barns tid är bara till låns! ! Sedan flyger de iväg!  Må de klara verkliga livet!! Det är allt jag önskar! 
Haaa! Vad trött jag är idag!  Önskar man skulle kunna flexa mer? ? Ja ni vet flex i dagar INTE bara minuter eller timmar!  Finns sådana yrken tro?? Haa :) vad Underbart det skulle vara då :)
Nu får jag fortsätta morgonrutinerna.

Today I want to start thinking about what I should bake for Saturday :) that day our big son turns 14 years :) time flies? Every evening or night before I go to bed, I will go and make sure the kids have their blanket over them (so they do not get cold) makes the sign of the cross over them, and wish they will always be healthy. I wonder if I'm doing enough right for them ?? Yes! so they should be able to be confident and strong people? That everything will go well for them. Are we doing enough right with our children? ? I whisper that I love them and go to bed. Wonder if they hear that I love them when they sleep? I want it to be so :)
Yes time flies and childrens time is  only  borrowed! ! Then they fly away! Let them be able to handle real life !! That's all I want!
Haaa! I am so tired today! Wish one coould flex more? ? Yes you know, flex days,not just minutes or hours! How wonderful that would be ?? Haa :)
Now I continue the morning routine.

Lovely day desired to all! :)
Härlig dag önskas alla! :)
 
A very important  morning freind :)