Welcome home family Syraka :) woow we have Internet on the cell phone :)

Regn och mycket blåsigt! !  Har åkt av båten nu!  Frågade mannen :) men hur kommer det sig att vi aldrig köper gladdricka när vi kör förbi bordershop vid puttgarden? ? Ja ja sak samma jag har aldrig varit inne där :) Hahaha  Vet ni tullen i Danmark och Sverige tittar på bilar och pass det har de inte gjort på länge? ? Jaa mycket ändras i Europa! ! Det här med enat europa kan diskuteras? ?
Nu vill vi komma hem väl :) lasta ur bilen och dricka KAFFE :)
Sedan varva ner. Oj måste sätta på en tvätt I alla! !

Välkommen hem familjen Syraka :)

Rain and very windy ! ! Has gone off the boat now ! Asked my husband  :) but how is it that we never buy cheerful drink when we drive past the Border Shop in Puttgarden ? ? Yesh ! Who cares I've never been in there :) Hahaha
You know the customs of Denmark and Sweden are looking at cars and passports they have not done that  for a long time ? ? Well much changed in Europe! ! This with unated Europe can be discussed ? ?
Now we want to come home well :) unload the car and drink COFFEE  :)
Then just slow down some :) Oops must put on one wash at least ! !

Welcome home family Syraka :)
 
 
 
Nice fot; )