I Glorify God // Δόξα τον Θεό // Jag förhärligar Gud

 
Denna söndag hålls inte den gudomliga liturgin i Jönköping.  Men i vår själ har vi
Jag förhärligar Gud
//
Αυτήν την Κυριακή δεν τελείται η Θεία Λειτουργία στο Γιονκόπινγκ. Στην ψυχή μας όμως έχει. Δόξα τον Θεό.
//
This Sunday is the divine liturgy not held in Jönköping. But in our soul we have
I glorify God
 
Låt oss kunna förlåta varandra. Om vi inte kan förlåta, hur skall vi bli förlåtna?
Att förlåta någon har inte med den andras handling att göra. Du är en person som förlåter eller inte, själen är unik! frågan är? Kommer jag att bli förlåten? så om vi inte lär oss förlåta ? Blir vi förlåtna ? ,,,
Stor fråga !!
//
Να συνχωρει ο καθέις αν δεν συνχωρουμε πως θα συνχωρεθουμε;;
Το να συνχωρέσει κάνεις δεν έχει με την πράξει του αλλουνου να κάνει.  Η είσαι άνθρωπος που συνχωρει η όχι η ψυχή είναι καθενου μοναδική!!  η ερώτηση να είναι εγώ θα συνχωρεθω;; γιαυτό αν δεν μάθουμε να συνχωραμε;;;; θα συνχωρεθουμε; ;,,,
Μεγάλη ερώτηση!!
//
Let's forgive each other. If we can not forgive, how shall we be forgiven?
To forgive someone does not have the act of the others to do. You are a person forgiving or not, the soul is unique! the question is? Will I be forgiven? so unless we learn to forgive? Will we be forgiven? ,,,
Big question !!