Okey the kida´s had gulasch soup :) Barnen har ätit gulasch soppa :)

They kids had the soup and they didn´t had anything to comment about it! That means that I got good grades :) Surfed around on google again and realized on pictures that my soup looks like a gulasch soup hahahha that is my recepie, a picture of the soup, So if you ask me for a recepie that is what I´ll give a picture of the food hahahhaha. Now I have to find some recepies for some pastry. I am in that mood. The experiment mood, will update my results.
 
Barnen hade soppan och ATT de inte hade något att kommentera om det ! Det betyder att jag har fått bra betyg :) Surfade runt på Google igen och insåg på mina bilder som soppa ser ut är det en gulasch soppa hahahha Det är min recept , en bild av soppan , så om du frågar mig om ett recept Det är vad jag ska ge en bild av lhahahhade som skall göras hahahaha . Nu måste jag hitta några recept för vissa bakverk . Jag är på det humöret . Den experimentella humör , kommer jag uppdatera mina resultat .
 
The soup