Ungdomar i bilen och deras samtalsämnen haha :) och solen är tillbaka // Teenagers in the car and their topics haha :) and the sun is back :)

 
Har 4 ungdomar i bilen på väg till matchen :) deras samtalsämnen är riktigt roliga :) den ena säger till den andra jag hälsade "henne" från dig ;) nej skriker den andra! ! Varför? ? Så pinsamt. Nästa fråga hur många veckor är påsklovet? ? Haaa tänkte jag tror de att det skall vara sommarlov?? De forsätter:) är vi lediga långtorsdagen ??? Booooiiing? ? Undrar jag! ! Nej säger den ena bara skärfedagen  :) Hahaha då kunde jag inte hålla tyst med att rätta skärtorsdag och långfredagen haha :) sedan skall jag inte nämna mer om samtalsämnet! ! Men en del jag kan berätta är att de pratar om skäggstubb :) härliga ungdomar:)

Have four teenagers  in the car on the way to the game :) their conversation topics are really funny :) one says to the other , I said hi to " her " from you ;) no screaming the other! ! Why? ? How embarrassing . Next question how many weeks are the Easter break ? ? Haaa I thought, they think it must be summer ?? The continues :) are off school Good Thursday ??? Booooiiing ? ? I wonder! ! The ather one says only Maundy Friday  :) Hahaha then I could not keep quiet in correcting Maundy Thursday and Good Friday haha :) then I don't say more about  about the topic of the conversation ! ! But this part I can tell you is that they talk about their  beard :) lovely teenagers :)

Do you see the dott on right side of the tree?  It's the moon :)
 
Do you see the sun on my hair :)

 
The sun came forward again; )  blessing :)